Sa oled siin

Sotsiaalala asekantslerina jätkab Rait Kuuse

Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon tegi sotsiaalministeeriumile avaliku konkursi järel ettepaneku kinnitada sotsiaalala asekantsleriks järgmiseks viieks aastaks Rait Kuuse, kelle praegune ametiaeg asekantslerina lõpeb märtsis 2019.  

„Eesti arengu seisukohalt on meie olulisim vara iseseisvalt hakkama saav terve ja õnnelik inimene,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Sotsiaalkaitse peab toetama inimese iseseisvat toimetulekut ja eneseteostust. Õigus olla kindel sotsiaalkaitse ühetaolisele toimimisele peab olema igal Eesti elanikul. Sotsiaalkaitsepoliitikat tuleb näha iga poliitika osana. Kui näiteks meie elukeskkond ei toeta iseseisvat vananemist, siis on selle kompenseerimine sotsiaalteenustega väga kulukas.“ 

„Viimased viis aastat on mul olnud sotsiaalministeeriumis privileeg osaleda mitmetes ühiskonna jätkusuutlikku arengut kindlustavates algatustes ja reformides – näiteks töövõimereform, pensionite muudatused ja abivahendite ning erihoolekande ümberkorraldamine, lastekaitse seaduse jõustamine ja kohalike omavalitsuste reform,“ ütles Kuuse. „Sotsiaalkaitse peab pidevalt muutustega kaasas käima ja mitmed olulised teemad vajavad jätkuvalt tähelepanu. Vananeva ühiskonna väljakutse puudutab ühel või teisel viisil kõiki meie valikuid ja panustamine sellesse, et hoolekande korraldus toetaks inimeste iseseisvat elu võimalikult kõrge vanuseni, on tähtis. Erinevate ametkondade koostöö teenuste osutamisel ja kohalike omavalitsuste korraldatava sotsiaalhoolekande arendamine on väga olulised. Aeg on ka hakata ühiskonnas rohkem väärtustama sotsiaalsektoris töötavaid inimesi, mis tähendab kindlasti ka selle töö paremat tasustamist. Lisaks tuleb tõsiselt võtta ka võrdse kohtlemise vajadust ja temaatikat – me ei saa väikeses riigis lubada endale olukorda, kus keegi tunneb end tõrjutuna.“  

Rait Kuuse on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, Tartu Ülikooli Euroopa Õpingute magistriprogrammi ning on hetkel omandamas doktorikraadi Tallinna Ülikoolis. Ta on töötanud avalikus teenistuses alates 1999. aastast, sellest justiitsministeeriumis ja selle haldusalas üle kümne aasta. Alates 2014. aasta märtsist on Rait Kuuse töötanud sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina. Rait Kuuse omab pikaajalist väliskoostöö kogemust, käesoleval hetkel on ta ka EL Sotsiaalkaitsekomitee liige ja asejuht.

30.11.2018