Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna osaleb 12.-16. märtsini ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungijärgul

Minister Tsahkna osaleb 12.-16. märtsini New Yorgis iga-aastasel ÜRO istungil, millest võtavad osa ÜRO liikmesriikide vastava valdkonna ministrid, spetsialistid ja organisatsioonid. Naiste Staatuse Komisjon on globaalne valitsustevaheline organisatsioon, mis on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja naiste õigustele. 

12. märts
•    Minister kohtub New Yorgi Eesti Majas kohalike eestlastega. 

14. märts
•    Naiste Staatuse Komisjoni avaistung, kus osalevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, poliitikud ja ÜRO partnerorganisatsioonid. Istungil esitavad riigid oma saavutusi ja tutvustavad arenguid soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla tõkestamise valdkondades.

15. märts
•    Euroopa Liidu ministrite hommikusöök, kus räägitakse naiste vastasest vägivallast, seksuaalsest ahistamisest ja naissoost põgenike heaolu tagamisest. 
•    Naiste Staatuse Komisjoni Komisjoni istung, kus sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna peab kõne naiste vastase vägivalla ennetustööst. Sotsiaalkaitseministri kõne kuulavad ÜRO liikmesriigid, partnerorganisatsioonid ja mittetulundusühingud.
•    Koostöös Euroopa Liidu delegatsiooniga toimub naiste vastase vägivalla teemaline kõrvalüritus. Minister Tsahkna räägib Eesti kogemustest ja strateegiatest naiste vastase vägivalla vastu võitlemisel.

16. märts
•    Minister kohtub ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste jõustamise üksuse juhi, Lakshmi Puri’ga ning kutsub ta suvel Eestis toimuvale Euroopa Nõukogu konverentsile. Eesti on tänavu nõukogu eesistuja riik.
•    Minister külastab New Yorgi Pereõiguste Keskust. Keskusesse saavad pöörduda perevägivalla, eakate vastase vägivalla või inimkaubanduse ohvrid, kellele pakutakse kompleksteenust alates turvakodust kuni õigusnõustamiseni.