Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister: Mehed peavad naistevastase vägivalla vastu avalikult rohkem seisma

Naistevastase vägivallaga võitlemisel on vaja senisest suuremat riikidevahelist koostööd ning tugevat rõhuasetust vägivalla ennetamisele, leidsid New Yorgis toimuval ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgu teisel päeval Euroopa Liidu ministrid.

Euroopa Liidu ministrite kohtumisel New Yorgis tõdeti, et kuigi hiljutised Kölni sündmused on tõmmanud avalikkuse suuremat tähelepanu naistevastasele vägivallale avalikus ruumis, jäävad paljud vägivallajuhtumid siiski koduseinte vahele. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt läbi viidud uuringust selgub, et 25-30 protsenti naistest on kogenud vägivalda oma partneri või pereliikme poolt. 

„Eesti on teinud läbi suure arengu – teadlikkus vägivalla osas on tõusnud ning üha enam ohvreid pöördub politsei poole. Samuti on oluliselt paranenud ohvriabi kättesaadavus ja pakutavad teenused,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame aga tunnistama, et ennetustöö vajab veelgi rohkem tähelepanu, sest ohvrite arv näitab, et pea iga kolmas naine Eestis on elu jooksul kogenud lähisuhtevägivalda,“ lisas minister. Tema sõnul toetavad Eestis vägivalla jätkuvat levikut seda õigustavad hoiakud ning naiste suur majanduslik sõltuvus partnerist. 

Kohtumisel toonitati Euroopa Liidu riikide koostööd ja Istanbuli Konventsiooniga liitumise olulisust; Eestil on plaanis see ratifitseerida 2017. aastal. Ühine arvamus oli, et suurem rõhk peab minema vägivalla ennetamisele ning selles on vajalikud selged sõnumid ka poliitiliselt tasandilt.

ÜRO peaassambleel sõna võttes tõi minister Tsahkna Eesti jaoks suurimate probleemidena välja soolise palgalõhe ja naistevastase vägivalla. Samuti tutvustas ta Eesti tegevusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning mh ka loodavat elatisabifondi, mis peaks aitama kaasa üksikemade majandusliku iseseisvuse saavutamisele.  „Elatisabifondi põhimõtete vastu tunti elavat huvi,“ sõnas minister Tsahkna. 

Eile kohtus minister Tsahkna ka UNICEFi esindajatega, et rääkida laste õigustest ja lastekaitsest. Tänavu 4. novembril toimub Eestis lapse õigustele keskenduv rahvusvaheline konverents, kuhu oodatakse ka UNICEFi tegevjuht Anthony Lake`i.

Veel uudiseid samal teemal

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.

„Sotsiaaltööl on meie elus väga oluline osa, kuigi kõik inimesed ei pruugi seda iga päev märgata. Viimane aasta on pannud meid tõsiselt proovile. Mõnegi inimese elu on muutnud just sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja otsustav käitumine, suunamine ja asjatundlik nõu, teisele on tööl käimise eelduseks isikliku abistaja tugi, kolmanda pere puhul aga võimaldab professionaalne tugiisik erivajadusega lapse kasvatamise kõrvalt vanematel tööl käia,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
15.06.2021|Sotsiaalministeerium

Täna kuulutati välja 2020. aasta parimad sotsiaalvaldkonna töötajad

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas täna Tartus, Vanemuise Kontserdimajas 2020. aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Lisaks kuulutati välja aasta koostööpartner, aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik ning aasta sotsiaalvaldkonna sõber.