Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister: Mehed peavad naistevastase vägivalla vastu avalikult rohkem seisma

Naistevastase vägivallaga võitlemisel on vaja senisest suuremat riikidevahelist koostööd ning tugevat rõhuasetust vägivalla ennetamisele, leidsid New Yorgis toimuval ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgu teisel päeval Euroopa Liidu ministrid.

Euroopa Liidu ministrite kohtumisel New Yorgis tõdeti, et kuigi hiljutised Kölni sündmused on tõmmanud avalikkuse suuremat tähelepanu naistevastasele vägivallale avalikus ruumis, jäävad paljud vägivallajuhtumid siiski koduseinte vahele. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt läbi viidud uuringust selgub, et 25-30 protsenti naistest on kogenud vägivalda oma partneri või pereliikme poolt. 

„Eesti on teinud läbi suure arengu – teadlikkus vägivalla osas on tõusnud ning üha enam ohvreid pöördub politsei poole. Samuti on oluliselt paranenud ohvriabi kättesaadavus ja pakutavad teenused,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame aga tunnistama, et ennetustöö vajab veelgi rohkem tähelepanu, sest ohvrite arv näitab, et pea iga kolmas naine Eestis on elu jooksul kogenud lähisuhtevägivalda,“ lisas minister. Tema sõnul toetavad Eestis vägivalla jätkuvat levikut seda õigustavad hoiakud ning naiste suur majanduslik sõltuvus partnerist. 

Kohtumisel toonitati Euroopa Liidu riikide koostööd ja Istanbuli Konventsiooniga liitumise olulisust; Eestil on plaanis see ratifitseerida 2017. aastal. Ühine arvamus oli, et suurem rõhk peab minema vägivalla ennetamisele ning selles on vajalikud selged sõnumid ka poliitiliselt tasandilt.

ÜRO peaassambleel sõna võttes tõi minister Tsahkna Eesti jaoks suurimate probleemidena välja soolise palgalõhe ja naistevastase vägivalla. Samuti tutvustas ta Eesti tegevusi soolise võrdõiguslikkuse edendamisel ning mh ka loodavat elatisabifondi, mis peaks aitama kaasa üksikemade majandusliku iseseisvuse saavutamisele.  „Elatisabifondi põhimõtete vastu tunti elavat huvi,“ sõnas minister Tsahkna. 

Eile kohtus minister Tsahkna ka UNICEFi esindajatega, et rääkida laste õigustest ja lastekaitsest. Tänavu 4. novembril toimub Eestis lapse õigustele keskenduv rahvusvaheline konverents, kuhu oodatakse ka UNICEFi tegevjuht Anthony Lake`i.

Veel uudiseid samal teemal

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volin
14.08.2020|Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

Sotsiaalminister Tanel Kiik tegi otsuse nimetada järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale Liisa-Ly Pakosta. Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Uus ametiaeg algab 6. oktoobril.

"Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.08.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab täna ja homme Ida-Virumaad

Täna ja homme külastab sotsiaalministeeriumi juhtkond Ida-Virumaad, kus kohtutakse nii kohalike omavalitsuse, sotsiaalvaldkonna töötajate ning Ida-Virumaa tööandjate ja ametiühingute esindajatega.