Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister osaleb ELi sotsiaal- ja tööministrite nõukogul

„Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.
„Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb reedel, 3. märtsil Brüsselis Euroopa tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kus on arutlusel sotsiaalkindlustushüvitiste piiriülese maksmise ajakohastamine. Lisaks kohtub Iva Euroopa Liidu voliniku Věra Jourovága ning Rootsi, Soome, Austria ja Bulgaaria ministritega.  

Sotsiaalkaitseministri sõnul on sotsiaalkindlustuse piiriülestel reeglitel oluline roll inimeste vaba liikumise tagamisel, sest nende kaudu säilib õigus sotsiaalkindlustushüvitistele ka siis, kui inimesed töötavad ja elavad erinevates liikmeriikides. „Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.

Euroopa Komisjon on teinud ettepanekud muuta sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid selgemaks ja õiglasemaks. Ettepanekud puudutavad pere- , töötus- ja pikaajalise hoolduse hüvitisi, lähetatud töötajaid ning majanduslikult mitteaktiivsete inimeste juurdepääsu sotsiaaltoetustele.

Lisaks arutavad ministrid reedel Euroopa 2017. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteete ning riikide kogemusi riigipõhiste soovituste rakendamisel. Kinnitatakse ka nõukogu järeldused  2017. aasta majanduskasvu analüüsi ja tööhõivearuande kohta ning järeldused naiste ja meeste oskuste parandamisest ELi tööturul.

Visiidi käigus kohtub minister Iva Euroopa Liidu justiits-, tarbijakaitse ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová, Rootsi sotsiaalkaitseministri Annika Strandhalli, Soome sotsiaal- ja tervishoiuministri Pirkko Mattila, Austria sotsiaal-, töö- ja tarbijakaitseministri Alois Stögeri ning Bulgaaria sotsiaalministri Golab Doneviga. 

Veel uudiseid samal teemal

25.11.2019|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium on strateegiliste partnerite valikuga lõpusirgele jõudmas

Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teise taotlusvooru, milles otsiti koostööpartnereid vaimse tervise, laste heaolu, vanemaealiste ja puuetega inimeste huvikaitse ning võrdse kohtlemise teemadel, laekus kaheksa taotlust ning läbirääkimisi jätkatakse seitsme organisatsiooniga.

Foto perekonnast. Foto: pexels.com
01.11.2019|Sotsiaalministeerium

Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas

15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks.