Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister osaleb ELi sotsiaal- ja tööministrite nõukogul

„Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.
„Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva osaleb reedel, 3. märtsil Brüsselis Euroopa tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kus on arutlusel sotsiaalkindlustushüvitiste piiriülese maksmise ajakohastamine. Lisaks kohtub Iva Euroopa Liidu voliniku Věra Jourovága ning Rootsi, Soome, Austria ja Bulgaaria ministritega.  

Sotsiaalkaitseministri sõnul on sotsiaalkindlustuse piiriülestel reeglitel oluline roll inimeste vaba liikumise tagamisel, sest nende kaudu säilib õigus sotsiaalkindlustushüvitistele ka siis, kui inimesed töötavad ja elavad erinevates liikmeriikides. „Vaba liikumise õigust kasutanud inimestele peab olema lihtsasti arusaadav, millised on tema õigused ja kes vastutab hüvitiste maksmise eest. See on aktuaalne näiteks perehüvitiste puhul, kus tuleb sageli ette, et üks vanematest töötab ühes ja pere elab teises riigis,“ selgitas Iva.

Euroopa Komisjon on teinud ettepanekud muuta sotsiaalkindlustuse koordinatsioonireeglid selgemaks ja õiglasemaks. Ettepanekud puudutavad pere- , töötus- ja pikaajalise hoolduse hüvitisi, lähetatud töötajaid ning majanduslikult mitteaktiivsete inimeste juurdepääsu sotsiaaltoetustele.

Lisaks arutavad ministrid reedel Euroopa 2017. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteete ning riikide kogemusi riigipõhiste soovituste rakendamisel. Kinnitatakse ka nõukogu järeldused  2017. aasta majanduskasvu analüüsi ja tööhõivearuande kohta ning järeldused naiste ja meeste oskuste parandamisest ELi tööturul.

Visiidi käigus kohtub minister Iva Euroopa Liidu justiits-, tarbijakaitse ja soolise võrdõiguslikkuse voliniku Věra Jourová, Rootsi sotsiaalkaitseministri Annika Strandhalli, Soome sotsiaal- ja tervishoiuministri Pirkko Mattila, Austria sotsiaal-, töö- ja tarbijakaitseministri Alois Stögeri ning Bulgaaria sotsiaalministri Golab Doneviga. 

Veel uudiseid samal teemal

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.
09.07.2020

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

„Juba praegu tegutsevad Eestis Toidupank ja paljud teised heategevusorganisatsioonid, kes koostöös kohalike omavalitsustega otsivad aktiivselt võimalusi igapäevaselt toetada puudust kannatavaid inimesi. Hea meel on, et mitmed kaubandusketid on pidevad annetajad, aga paljud ettevõtted ei ole sellele veel mõelnud. Peame ka nendeni jõudma ja annetamise võimalikult lihtsaks tegema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
30.06.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium otsib partneritega lahendusi toidujäätmete tekke vältimiseks ja toidu annetamise edendamiseks abivajajatele

Sotsiaalministeeriumis toimus täna partneritega esimene ümarlaud, kus arutati võimalikke lahendusi toidu annetamise edendamiseks ja toiduabi suurendamiseks puudust kannatavatele ja abi vajavatele inimestele.