Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister peab oluliseks avardada puuetega inimeste võimalusi haridusele ja tööle

Uue valitsuse üheks prioriteediks on toetada puuetega noori nende teel üldhariduskoolist kutseõppesse ja sealt edasi tööle. „Eesti on sisenenud olukorda, kus tööturule tuleb vähem inimesi kui sealt lahkub. Seepärast on oluline, et ka puuetega inimesed saavad võimaluse aktiivselt ühiskonna- ja tööelus osalemiseks. Selleks tuleb neile võimaldada riigi ja omavalitsuste toetavaid teenuseid, tagada kvaliteetne haridus ning motiveerida tööandjaid. Eestile on iga inimene oluline,“ ütles Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna oma kõnes eile ja täna Riias toimuval puuetega inimeste õigustele keskenduval konverentsil.

Viis aastat tagasi ratifitseeriti Euroopa Liidus ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsioon. Riias toimuval konverentsil annavad liikmesriikide esindajad ülevaate selle kohta, kuidas on konventsiooni rakendamine viie aasta jooksul edenenud, missugused on olnud edusammud ja peamised takistused.

Konventsiooni ratifitseerimine iseenesest mõistagi ei taga seda, et puuetega inimesed saavad teistega võrdsetel alustel sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises elus osaleda. Selleks on vaja pakkuda neile tugiteenuseid ning võimalusi omandada ühiskonna jaoks vajalik eriala. Konverentsil keskendutaksegi eeskätt puuetega inimeste hariduse edendamise võimalustele. Hariduse tase ja erialase kvalifikatsiooni sobivus tööturu vajadustega on puuetega inimeste tööhõive parandamise peamiseks eelduseks ning vähemalt sama oluline kui tööturuteenuste pakkumine.

"Eesti ülesanne selles kontekstis on hariduse, sotsiaal- ja töövaldkonna tihedam strateegiline koostöö ministeeriumite ning rakendusüksuste üleselt, kaasates puuetega inimeste organisatsioone. Eesti Puuetega Inimeste Koja roll koostöös on hoida fookus puuetega inimeste õigustel ja vajadustel, et võimalused haridusele, tööle ja eneseteostusele muutuks ka reaalsuses võrdseks," ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht, kes samuti konverentsil osaleb. 

11. ja 12. mail Riias toimuva konverentsi „Kaasavast haridusest kaasava tööhõiveni puuetega inimestele“ korraldajaks on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Läti. Üritusel osalevad ministrid ja poliitikakujundajad Euroopa Liidu liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist ja teistest Euroopa Liidu institutsioonidest, kodanikuühiskonna organisatsioonid, eksperdid ja sotsiaalpartnerid.