Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister ÜROs: Eesti prioriteet on võitlus naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega

Eile New Yorgis alanud ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul tõi sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Eesti prioriteetidena välja võitluse naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega.

Naiste Staatuse Komisjoni avaistungil esitlesid riigid oma saavutusi ning tutvustasid arenguid soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla tõkestamise valdkondades. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rõhutas Eesti tegevusi naistevastase vägivalla tõkestamisel ja vägivalla ohvrite abistamisel.

„Esimene päev andis hea ülevaate naiste õigustest erinevates riikides. Eestil on palju, mille üle olla uhke olla ja samas on ka aspekte, mida parandada,“ ütles Margus Tsahkna. „Naistevastane vägivald on soolise ebavõrdsuse kõige rängem tagajärg. Minu jaoks on oluline, et naistevastasel vägivallal ei oleks Eestis kohta.“

Rääkides naistevastase vägivalla ohvrite paremast abistamisest rääkis minister, et vägivallaga võitlemise tõhustamiseks on Eestil plaanis tänavu täiendada riigi ohvriabiseadust. Muudatuste peamine eesmärk on tagada jätkusuutlikum ohvriabiteenus ja rahastamine.

Istungjärgu raames toimunud ministrite ümarlaua teemadeks olid muuhulgas riiklikud meetmed ja strateegiad soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. Minister tõi välja sotsiaalministeeriumi ja mitmete partnerite koostöös valminud "Heaolu arengukava 2016 – 2023“, mille eesmärk on tagada terviklik lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku toetamisel ja võrdsete võimaluste tagamisel Eesti ühiskonnas. Samuti nimetas Tsahkna valitsuse vägivalla ennetamise strateegiat aastateks 2015-2020, mis koondab tegevusi igakülgse vägivalla ennetamiseks.

ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgu peamisteks teemadeks on naistevastase vägivallaga võitlemine ning naiste jõustamine. Kord aastas toimuval istungjärgul annavad ÜRO liikmesriigid ülevaate oma edusammudest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Aastatagusel istungjärgul kinnitasid liikmesriigid ühiselt eesmärgid, mis vajavad saavutamist; tänavu keskendutakse tegevustele, mida naistevastase vägivalla vähendamiseks tehakse.

Täna jätkuval ÜRO Naiste Staatuse  Komisjoni istungjärgul esineb sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna riigikõnega. Samuti osaleb minister Euroopa Liidu ministrite täiendaval kohtumisel ning mitmel kõrvalüritusel, kus esineb ettekandega naistevastase vägivalla vähendamisest Eestis ning osaleb aruteludes. Täna kohtub Margus Tsahkna ka ÜRO Arenguprogrammi juhi, pikaajalise inimõiguste ja naiste õiguste eest seisja, Helen Clarkiga.

 

Veel uudiseid samal teemal

08.08.2019

ANALÜÜS: vaimse tervise häired on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid

Sotsiaalministeeriumis koostatud värskest analüüsist selgub, et tööandjad, töötajad ja riik peaksid senisest enam panustama töötaja vaimse tervise hoidmisesse.

16.07.2019|Sotsiaalministeerium

Hooldekodud ehitatakse riigi toel energiatõhusamaks

Kohalikel omavalitsustel oli võimalus taotleda riigilt toetust hooldekodude energiatõhusaks muutmiseks ja uute liginullenergiahoonete ehitamiseks. Taotlusi menetlenud Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas toetada 10 hooldekodu renoveerimist kokku 2,26 miljoni euro eest ja 11 liginullenergiahoone ehitamist kokku 5,57 miljoni euro eest.