Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalkaitseminister ÜROs: Eesti prioriteet on võitlus naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega

Eile New Yorgis alanud ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgul tõi sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Eesti prioriteetidena välja võitluse naistevastase vägivalla ja soolise palgalõhega.

Naiste Staatuse Komisjoni avaistungil esitlesid riigid oma saavutusi ning tutvustasid arenguid soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla tõkestamise valdkondades. Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rõhutas Eesti tegevusi naistevastase vägivalla tõkestamisel ja vägivalla ohvrite abistamisel.

„Esimene päev andis hea ülevaate naiste õigustest erinevates riikides. Eestil on palju, mille üle olla uhke olla ja samas on ka aspekte, mida parandada,“ ütles Margus Tsahkna. „Naistevastane vägivald on soolise ebavõrdsuse kõige rängem tagajärg. Minu jaoks on oluline, et naistevastasel vägivallal ei oleks Eestis kohta.“

Rääkides naistevastase vägivalla ohvrite paremast abistamisest rääkis minister, et vägivallaga võitlemise tõhustamiseks on Eestil plaanis tänavu täiendada riigi ohvriabiseadust. Muudatuste peamine eesmärk on tagada jätkusuutlikum ohvriabiteenus ja rahastamine.

Istungjärgu raames toimunud ministrite ümarlaua teemadeks olid muuhulgas riiklikud meetmed ja strateegiad soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. Minister tõi välja sotsiaalministeeriumi ja mitmete partnerite koostöös valminud "Heaolu arengukava 2016 – 2023“, mille eesmärk on tagada terviklik lähenemine inimeste iseseisva toimetuleku toetamisel ja võrdsete võimaluste tagamisel Eesti ühiskonnas. Samuti nimetas Tsahkna valitsuse vägivalla ennetamise strateegiat aastateks 2015-2020, mis koondab tegevusi igakülgse vägivalla ennetamiseks.

ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni 60. istungjärgu peamisteks teemadeks on naistevastase vägivallaga võitlemine ning naiste jõustamine. Kord aastas toimuval istungjärgul annavad ÜRO liikmesriigid ülevaate oma edusammudest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Aastatagusel istungjärgul kinnitasid liikmesriigid ühiselt eesmärgid, mis vajavad saavutamist; tänavu keskendutakse tegevustele, mida naistevastase vägivalla vähendamiseks tehakse.

Täna jätkuval ÜRO Naiste Staatuse  Komisjoni istungjärgul esineb sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna riigikõnega. Samuti osaleb minister Euroopa Liidu ministrite täiendaval kohtumisel ning mitmel kõrvalüritusel, kus esineb ettekandega naistevastase vägivalla vähendamisest Eestis ning osaleb aruteludes. Täna kohtub Margus Tsahkna ka ÜRO Arenguprogrammi juhi, pikaajalise inimõiguste ja naiste õiguste eest seisja, Helen Clarkiga.

 

Veel uudiseid samal teemal

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.

„Sotsiaaltööl on meie elus väga oluline osa, kuigi kõik inimesed ei pruugi seda iga päev märgata. Viimane aasta on pannud meid tõsiselt proovile. Mõnegi inimese elu on muutnud just sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja otsustav käitumine, suunamine ja asjatundlik nõu, teisele on tööl käimise eelduseks isikliku abistaja tugi, kolmanda pere puhul aga võimaldab professionaalne tugiisik erivajadusega lapse kasvatamise kõrvalt vanematel tööl käia,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
15.06.2021|Sotsiaalministeerium

Täna kuulutati välja 2020. aasta parimad sotsiaalvaldkonna töötajad

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas täna Tartus, Vanemuise Kontserdimajas 2020. aasta parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid. Lisaks kuulutati välja aasta koostööpartner, aasta sotsiaaltööd kajastanud ajakirjanik ning aasta sotsiaalvaldkonna sõber.