Sa oled siin

Sotsiaalmaksuga mängimine on koormaks meie sotsiaalsüsteemile

Sotsiaalministeerium juhib tähelepanu, et kuigi sotsiaalmaksu optimeerimine läbi ettevõtluse on täna ja praegu inimesele kasulik, avalduvad selle negatiivsed tagajärjed talle tulevikus. Palga asemel vaid dividende maksev ettevõtja, kellel puudub vanaduspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž, saab pensionärina ainult rahvapensioni. Rahvapensioni suurus on täna 158,37 eurot. Õigus vanaduspensionile on isikul, kes on saanud 63-aastaseks ning kellel on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

„Siiani on „OÜ-tamise“ debatis jäänud kõlama, et varjatud töösuhted on eeskätt või ainult maksuameti mure. Siiski on see meie kõigi asi ja puudutab ka neid, kes esmapilgul asjasse ei näi puutuvat. Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osast rahastatakse tänaste pensionäride pensione. Ka ravikindlustuse eelarvet hoiavad üleval töötajad, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. Sotsiaalmaksu optimeerivate ettevõtjate vanematele makstav pensioniraha tuleb teiste inimeste poolt makstud sotsiaalmaksust ja selles mõttes ei ole nad ülejäänud ühiskonnaga solidaarsed,“ selgitas sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse.
 
See, kas pensionid on äraelamist võimaldaval tasemel, sõltub sotsiaalmaksu tasumisest kõikide töötajate poolt. „Kui solidaarsuse printsiip välistada, siis oleks loogiline, et neile, kes täna sotsiaalmaksu ei maksa, ei maksta omakorda vanaduspäevil esimese samba pensioni,“ lisas Rait Kuuse.
 
Kui ettevõtjal pole ravikindlustust, ei maksta talle haigus-, hooldus- ja sünnitushüvitist. Haigushüvitis on hüvitis, mida makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatule, kellel on töölt ajutine töövabastus. Hooldushüvitist makstakse ravikindlustust omavale inimesele, kes põetab haiget last või perekonnaliiget. Sünnitushüvitist makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkusel olles. Samuti arvutatakse vanemahüvitise suurus makstud sotsiaalmaksu alusel. 
 
Ravikindlustusega on kaetud lisaks töötajatele ka kõik Eestis elavad lapsed ja eakad. Sotsiaalmaksu optimeerivate ettevõtjate lapsed ja vanemad ei jää küll raviteenustest ilma, aga sotsiaalmaksu maksmata jätmine pikendab üldisi ravijärjekordi. 

Seega mõjutusi on oluliselt rohkem, kui arvatakse. Paljud neist avalduvad alles tulevikus või siis, kui inimene seisab silmitsi selge ja ootamatu probleemiga.