Sa oled siin

Sotsiaalministeerium alustab heaolu arengukava koostamist aastateks 2023–2030

 „Rahvastiku vananemine ja uute töövormide esiletõus seavad Eesti riigi, sotsiaalkindlustussüsteemi ja majanduse surve alla,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
„Rahvastiku vananemine ja uute töövormide esiletõus seavad Eesti riigi, sotsiaalkindlustussüsteemi ja majanduse surve alla,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile ettepaneku heaolu arengukava koostamiseks, et koondada sotsiaal- ja töövaldkonna eesmärgid aastateks 2023–2030. Arengukava koostatakse kooskõlas ka Eesti 2035 strateegiliste sihtidega.

Heaolu arengukava hõlmab sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähendamise, soolise võrdsuse ning suurema sotsiaalse kaasatuse, vähemuste võrdse kohtlemise, tööhõive ning pika ja kvaliteetse tööelu valdkondi. Uute teemadena käsitleb arengukava laste heaolu suurendamise ning soopõhise vägivalla vähendamise poliitikaid.

„Rahvastiku vananemine ja uute töövormide esiletõus seavad Eesti riigi, sotsiaalkindlustussüsteemi ja majanduse surve alla,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Iga Eesti inimene on väärtuslik, me ei tohi kedagi maha jätta. Riigi roll on toetada kõiki oma elanikke, et igaüks saaks olla õnnelik, tegus ja võimalikult terve kogu elukaare vältel.“

Ministri sõnul tuleb pingutada, et ennetada olukordi ja tegureid, mis põhjustavad toimetulekuraskusi, süvendavad sotsiaalset ebavõrdsust ning tekitavad tõrjutust ja kõrvalejäetust. „Oluline on toetada inimesi, kes ühel või teisel eluetapil kas juba on sattunud või kellel on risk õppimisel, töötamisel ja ühiskonnaelus osalemisel raskustesse sattuda,“ lisas Kiik.

Kehtiv heaolu arengukava lõppeb 2023. aastal ning hiljemalt selleks ajaks tuleb koostada uus arengukava. Sotsiaalministeeriumil on kavas esitada arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt 2022. aasta juunikuus.

Arengukava koostamise eest vastutab sotsiaalministeerium, kava koostamise ja elluviimise juhtimiseks jätkab tööd heaolu arengukava juhtkomitee, kuhu kuuluvad ministeeriumid, riigikantselei, valdkonnaga seotud riigiasutused, Eesti Linnade ja Valdade Liit, sotsiaalpartnerid ja teised strateegilised partnerid. Arengukava koostamisse kaasatakse töö käigus valdkonna eksperte ja teadlasi.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

 „Vaktsineerimine pakub vajalikku kaitset ja võimalust naasta kiiremini tavapärase töökorralduse juurde ja kutsun üles tegema ettevalmistusi vaktsineerimiseks, juhindudes selleks antavatest suunistest ning panustades, et kõik hoolekandeasutuste töötajad ning elanikud kasutavad võimalust vaktsineerimiseks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.01.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium arutas omavalitsustega COVID-19 olukorda ja vaktsineerimise plaani

Tänasel sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel KOV juhtide ja sotsiaalosakondade juhatajatega arutati COVID-19 olukorda hoolekandeasutustes ning sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet andsid ülevaate toest COVID-19 ennetamisel hoolekandeasutustes. Sotsiaalministeerium selgitas omavalitsustele lähinädalate vaktsineerimise plaane. Samuti anti ülevaade toiduabi uuest korraldusest.

Kaanefoto
31.12.2020

2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Jaanuarist aprillini makstakse haigushüvitist alates teisest päevast. 1. oktoobrist saavad kõik 65-aastased ja vanemad tasuta vaktsineerida gripi vastu. 1.aprillist tõuseb vanaduspension enam kui 20 euro võrra, selleks tõstetakse pensioni baasosas 16 euro võrra ning lapse kasvatamise eest suureneb pensionilisa. Rahvapension tõuseb 30 euro võrra.