Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium alustab koostöös teadlastega poliitika kujundamisel uudset müksamisprogrammi.

Müksamisprogrammi raames kuulutatakse välja vähemalt neli projektikonkurssi, millest esimesega soovitakse ehitajaid panna kasutama korrektselt isikukaitsevahendeid. Foto: Pexels.com
Müksamisprogrammi raames kuulutatakse välja vähemalt neli projektikonkurssi, millest esimesega soovitakse ehitajaid panna kasutama korrektselt isikukaitsevahendeid. Foto: Pexels.com

Müksamisprogrammi raames kuulutatakse välja vähemalt neli projektikonkurssi, millest esimesega soovitakse ehitajaid panna kasutama korrektselt isikukaitsevahendeid. Peagi lisanduvad projektid, mis müksavad väikelaste isasid, vanaduspensionile minejaid ja töötuskindlustushüvitiste saajaid.

 „Müksamine (ingl. k. nudging) kogub avalikus sektori teenuste parandamisel populaarsust mitmel pool maailmas. See kujundab inimese otsustuskeskkonda nii, et ta langetab otsuseid tema pikaajalistest huvidest lähtuvalt, hoolimata tema kognitiivsetest eelarvamustest. Müksamine on kiirtee klientide käitumise kujundamiseks riigi hinnangul inimesele ja ühiskonnale kasulikus suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna teadusnõunik Marion Pajumets.

Ministeeriumiga seotud ametiasutustes läbiviidavate projektide käigus uuritakse sihtrühmade käitumist, töötatakse välja võimalikud müksud selle suunamiseks, testitakse neid mükse ja hinnatakse nende mõju.

Esimesena kuulutatakse välja konkurss projektipartneri leidmiseks, kes aitaks tööinspektsioonil töötada välja ja testida meetodeid, mis paneks võimalikult paljud ehitussektori töötajad kasutama korrektselt asjakohaseid isikukaitsevahendeid. „Isikukaitsevahendite kasutamist on võimalik innustada nii piitsa kui präänikuga. Mõnel puhul võib tõesti üksnes trahvihirm äratada soovi täita reegleid, ent tulemuslikum on siiski veenmine, et oma töötajate tervise ja ohutuse hoidmine on inimlikult ja majanduslikult mõistlik samm,“ ütles tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula ja lisas:  „Valitud ehitusettevõttes või ettevõtetes piloteeritav sekkumine on ülekantav kogu ehitussektorile. Projektis kogetu ja õpitu annab Tööinspektsioonile väärtuslikke teadmisi, kuidas innustada ka teiste valdkondade ettevõtete töötajaid kasutama igapäevaselt vajalikke isikukaitsevahendeid.“ Isikukaitsevahendite parem kasutamine aitab vältida tööõnnetusi, säilib töötaja tervis ning töövõime. Mida vähem tööõnnetusi, seda sujuvam on ettevõtte töö ning parem majanduslik seis, sest ära jääb tööõnnetustest põhjustatud majanduslik kahju.

Projektikonkurss on avatud 29. märtsist 29. aprillini 2021. Taotlusi on võimalik esitada Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas ETIS. Projekti eeldatav algusaeg on juuni 2021. Konkursi eelarve on 72 600 eurot. Projektikonkursil on oodatud osalema kõik organisatsioonid, kes vastavad konkursidokumentides toodud kvalifitseerumisnõuetele.

Programmi raames on plaanis välja kuulutada projektikonkursid Tööinspektsiooni, Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa teenuste lihvimiseks. Kava kohaselt kuulutatakse aprillikuu jooksul välja ka Sotsiaalkindlustusameti projektid „Isapuhkuse ja -hüvitise müksamisprojekt“ ja „Paindliku vanaduspensioni ja tööturuaktiivsuse müksamisuuring“. Hiljem lisandub veel Töötukassa projekt „Töötuskindlustushüvitise saajate müksamine tööle“.

Müksamisprogrammi rahastab Sotsiaalministeerium 2021. aastaks eraldatud teadus- ja arendustegevuse lisarahastuse vahenditest.

Lisainfo: Marion Pajumets: marion.pajumets@sm.ee, tel 626 9164 või Elis Kaljuvee: elis.kaljuvee@sm.ee, tel 626 9756, sotsiaalministeeriumi analüüsi- ja statistika osakond.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.