Sa oled siin

Sotsiaalministeerium arvamusfestivalil: vaimne tervis, nakkushaigused, töötervishoid, tolerantsus ja pensionipõlve rahaline heaolu

Foto: Arvamusfestival

Ootame 9. ja 10. augustil toimuval arvamusfestivalil huvilisi mõtlema ja kaasa rääkima erinevatel sotsiaalsetel teemadel. Arutelud varieeruvad vaimsest tervisest, töötervishoiust ning nakkushaigustest tolerantsuse ja pensionipõlve rahalise heaoluni.

Reedel kell 12:00-13:30 toimub väärtuste alal arutelu „Erinevus rikastab – aga mis siis, kui ma ei taha rikas olla?“

Arutelus võetakse luubi alla ühiskonna arenguga tekkinud ootused, et erinevad inimesed oleksid aktsepteeritud ning võrdselt ühiskonnaelus osaleksid. Samas ei ole ühiskond tegelikult veel valmis erisustega leppima. Otsitakse vastust küsimusele, miks moodustavad sarnaste vajadustega inimesed gruppe ning neid, kes on erinevad, tõugatakse välja ning mida teha selleks, et erinevaid gruppe koos tegutsema panna. Arutelu juhib Margo Loor, kaasa räägivad inimgruppide esindajad ning teadlane, kes aitab nähtusi selgitada.

Reedel kell 12:00-13:30 toimub tulevikutöö alal arutelu teemal „Kas igale lõpetajale peab jätkuma erialast tööd?“, kus uuritakse, milliseid haridusvalikuid teha, kui häid valikuid on senini tehtud ja kas saame üldse selliseid hinnanguid anda. Arutelu juhib sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Anna Karolin, kaasa räägivad IT-ettevõtja Ants Sild, OSKA vanemanalüütik Siim Krusell, Tallinna Ülikooli arendusprorektor Andres Jõesaar ja karjääripööraja Teele Tuuna.

Reedel 14:00-15:30 toimub tervise alal arutelu „Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruva maailma tingimustes?“, mille käigus otsitakse lahendust, kuidas ära hoida nakkushaiguse puhanguid Eestis vaktsineerituse langemisel. Arutelu juhib Simmo Saar Terviseametist, kaasa räägivad sotsiaalminister Tanel Kiik, Lastekaitse Liidu juht Ene Tomberg, Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ja perearst Karmen Joller.

Reedel kell 14:00-15:30 toimub tulevikutöö alal arutelu „Eri vaated töötervishoiule ja tööohutusele“, kus erinevad osapooled diskuteerivad vajalike seaduse muudatuste üle. Arutelu juhib sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich, kaasa räägivad Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ja Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Reedel kell 16:00-17:30 toimub tervise alal arutelu „Mis saab, kui ma hulluks lähen?“, mis keskendub vaimse tervise häiretele. On teada, et iga neljas inimene kogeb elu jooksul kergemat või raskemat vaimse tervise häiret. Olgu selleks siis depressioon, ärevushäired, bipolaarne häire, skisofreenia või miski muu. Nagu meie füüsiline tervis vajab erinevatel põhjustel tähelepanu, vajab seda ka meie vaimne tervis. Vaimse tervise muresid aga ümbritseb hämar müstikaloor, milles hõljuvad ringi stigmad, hirmud ja väärarusaamad. Nii ei jõuagi paljud vaimse tervise häirega inimesed kunagi arsti juurde – me ei julge ka iseendale tunnistada, et midagi on viga. Otsime vastust küsimusele, mida teha, kui tunned, et sa ise või sõber hakkate „hulluks minema“? Arutelu juhib Jüri Butšakov.

Laupäeval kell 12:00-13:30 toimub tervise alal arutelu „Dementsussõbralik keskkond – milline ja miks – kõik saavad panustada“, kus uuritakse milline on dementsussõbralik elukeskkond ja mida ning miks iga inimene selleks teha saab. Arutelu juhib Mari Rull, kaasa räägivad sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum ja näitleja Andrus Vaarik. 

Laupäeval 12:30-14:00 toimub noorte alal arutelu „Noorte vaimne tervis – kuidas jõuda kogemustest lahendusteni?“, kus tuntud inimesed jagavad enda lugusid vaimsest tervisest ja depressioonist ning arutelu jooksul püütakse jõuda kogemuslugudest lahendusteni. Arutatakse, kuidas saavad vabaühendused ning riik juba täna noorte probleeme lahendada. Arutelu juhivad Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar ja juhatuse aseesimees Mikk Tarros, kaasa räägivad sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Käthlin Mikiver, Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja Hedvig Madisson ja aasta sotsiaalmeediamõjutaja Andrei Zevakin.

Laupäeval kell 16:00-17:30 toimub tulevikutöö alal arutelu „Töötaja vaimne tervis – kelle vastutus see siis ikkagi on?“, kus võetakse luubi alla töötervishoiu teema. On teada, et töötervishoid ja -ohutus on siiani olnud seotud peamiselt füüsilise tööga, kuid järjest suureneva vaimse osakaaluga töö tõttu ohustavad töötajaid töökeskkonnas ka teistsugused riskitegurid. Neid nimetatakse psühhosotsiaalseteks ohuteguriteks ning need põhjustavad tööstressi, väsimust, kurnatust ja läbipõlemist. Arutelus soovitakse jõuda tõdemuseni, kes peab hoolitsema töötaja vaimse tervise eest. Arutelu juhib Tartu Ülikooli afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, kaasa räägivad Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õiguse ajal Meeli Miidla-Vanatalu, tööpsühholoog Taimi Elenurm ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu tegevjuht Kärt Kinnas.

Laupäeval kell 16:00-17:30 toimub tervise alal arutelu „Kuidas kaitsta inimese tervist tema enda eest?“, kus küsime, kuidas ja kes peaks seda tegema? Kodu, kool, arstid, terviseamet? Arutelu juhib Simmo Saar Terviseametist, kaasa räägivad sotsiaalminister Tanel Kiik, võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, ajakirjanik Tuuli Jõesaar ja skeptik Martin Vällik.

Laupäeval kell 16:00-17:30 toimub Eesti 2035 alal arutelu „Minu pensionipõlve rahaline heaolu – stsenaariumid ja tegelikkus“. Täpsemalt mõtiskletakse elust vanaduspõlves – kus ja kuidas elatakse, kuidas oma vanaduspõlve rahastad? Mängitakse läbi Arenguseire Keskuse tuleviku vanemaealiste rahalise heaolu stsenaariumid, et näha milline oleks meie elu nende arengute korral. Arutletakse, kuidas saaksid ennast ja teisi panna juba praegu rohkem tuleviku iseenda eest hoolitsema. Arutelu juhib Arenguseire Keskuse ekspert Johanna Vallistu, kaasa räägivad sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich, käitumusliku majandusteaduse ekspert Leonore Riitsalu ja Luminori pensioniüksuse juhatuse liige Martin Rajasalu.