Sa oled siin

Sotsiaalministeerium esitas linnade ja valdade liidule ettepanekud eelarveläbirääkimisteks

Kohalikud omavalitsused peaksid suurendama oma investeeringuid sotsiaalsesse kaitsesse, eelisarendama ja pakkuma senisest enam kodus elamist võimaldavaid teenuseid, leiab sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule saadetud pöördumises.

„Sotsiaalhoolekanne on pikka aega olnud alarahastatud, kuid tulubaasi kasvu tingimustes on asjakohane eeldada, et omavalitsused investeeriksid sotsiaalkaitsesse tulubaasi keskmisest kasvust rohkemgi, et eelisarendada erinevaid teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvamalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust,“ ütles Rait Kuuse.  „Meie eesmärk on leppida kokku tegevustes, mis aitaksid riigil ja kohalikel omavalitsustel ühiselt jõuda selleni, et inimesed saaksid abi oma kodu lähedal ja vastavalt oma tegelikele vajadustele. Kohalike omavalitsuste roll ja vastutus inimeste toetamisel ja elukeskkonna kujundamisel tervist ja heaolu soosivaks kasvab ning seda tuleb meil kõigil meeles pidada, tehes valikuid betooni või inimestesse investeerimise vahel.“

Asekantsleri sõnul mõjutab uuel aastal algavaid läbirääkimisi Riigikohtu värske lahend sotsiaalteenuste korraldusest Narva linnas. „See lahend annab üsna selge tõlgenduse sotsiaalabi korraldamise kohustustest – abi saamise tingimuseks ei tohi olla puude olemasolu ning omavalitsused ei tohi kehtestada sotsiaalhoolekande seadust kitsendavaid nõudeid. Nüüd peame riigi ja omavalitsuste koostöös arutama, kuidas hakkab Riigikohtu otsus igapäevatööd mõjutama,“ selgitas Rait Kuuse.

Traditsiooniliselt esitas Eesti Linnade ja Valdade Liit riigile 2021-2024. aasta riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta riigieelarve ning valdkondlike töörühmade ettepanekud, mis on sisendiks valdkondlikele eelarveläbirääkimistele. Esimest korda esitas sotsiaalministeerium omavalitsusliidule ka omapoolsed ettepanekud, millises suunas liikumist peab riik vajalikuks, et oleks tagatud inimeste heaolu kasv.

Veel uudiseid samal teemal

20.03.2020

Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse mõjul raskustesse sattunud tööandjate ja töötajate toetamise meetme

Valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi.

18.03.2020

Hooldekodud ja haiglad saavad eriolukorras personaalse hingehoidja

Tänasest käivitub hingehoidjate telefoninõustamine, millega hooldekodud ja raviasutused saavad personaalse hingehoidja. Selleks on sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekande kaplanaat kokku kutsunud väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja hooldekodude patsiente, kliente ning personali.