Sa oled siin

Sotsiaalministeerium esitas linnade ja valdade liidule ettepanekud eelarveläbirääkimisteks

Kohalikud omavalitsused peaksid suurendama oma investeeringuid sotsiaalsesse kaitsesse, eelisarendama ja pakkuma senisest enam kodus elamist võimaldavaid teenuseid, leiab sotsiaalministeerium Eesti Linnade ja Valdade Liidule saadetud pöördumises.

„Sotsiaalhoolekanne on pikka aega olnud alarahastatud, kuid tulubaasi kasvu tingimustes on asjakohane eeldada, et omavalitsused investeeriksid sotsiaalkaitsesse tulubaasi keskmisest kasvust rohkemgi, et eelisarendada erinevaid teenuseid, mis aitaksid inimestel iseseisvamalt hakkama saada ning vähendaksid lähedaste koormust,“ ütles Rait Kuuse.  „Meie eesmärk on leppida kokku tegevustes, mis aitaksid riigil ja kohalikel omavalitsustel ühiselt jõuda selleni, et inimesed saaksid abi oma kodu lähedal ja vastavalt oma tegelikele vajadustele. Kohalike omavalitsuste roll ja vastutus inimeste toetamisel ja elukeskkonna kujundamisel tervist ja heaolu soosivaks kasvab ning seda tuleb meil kõigil meeles pidada, tehes valikuid betooni või inimestesse investeerimise vahel.“

Asekantsleri sõnul mõjutab uuel aastal algavaid läbirääkimisi Riigikohtu värske lahend sotsiaalteenuste korraldusest Narva linnas. „See lahend annab üsna selge tõlgenduse sotsiaalabi korraldamise kohustustest – abi saamise tingimuseks ei tohi olla puude olemasolu ning omavalitsused ei tohi kehtestada sotsiaalhoolekande seadust kitsendavaid nõudeid. Nüüd peame riigi ja omavalitsuste koostöös arutama, kuidas hakkab Riigikohtu otsus igapäevatööd mõjutama,“ selgitas Rait Kuuse.

Traditsiooniliselt esitas Eesti Linnade ja Valdade Liit riigile 2021-2024. aasta riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta riigieelarve ning valdkondlike töörühmade ettepanekud, mis on sisendiks valdkondlikele eelarveläbirääkimistele. Esimest korda esitas sotsiaalministeerium omavalitsusliidule ka omapoolsed ettepanekud, millises suunas liikumist peab riik vajalikuks, et oleks tagatud inimeste heaolu kasv.

Veel uudiseid samal teemal

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.
09.07.2020

COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel

Alates tänasest on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta õppida kuni 50 000 inimest. Kõik huvilised saavad end kursustele registreerida haridusportaali kaudu.

„Juba praegu tegutsevad Eestis Toidupank ja paljud teised heategevusorganisatsioonid, kes koostöös kohalike omavalitsustega otsivad aktiivselt võimalusi igapäevaselt toetada puudust kannatavaid inimesi. Hea meel on, et mitmed kaubandusketid on pidevad annetajad, aga paljud ettevõtted ei ole sellele veel mõelnud. Peame ka nendeni jõudma ja annetamise võimalikult lihtsaks tegema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
30.06.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium otsib partneritega lahendusi toidujäätmete tekke vältimiseks ja toidu annetamise edendamiseks abivajajatele

Sotsiaalministeeriumis toimus täna partneritega esimene ümarlaud, kus arutati võimalikke lahendusi toidu annetamise edendamiseks ja toiduabi suurendamiseks puudust kannatavatele ja abi vajavatele inimestele.