Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium esitleb täna soolise võrdõiguslikkuse kogumikku

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et soolise võrdõiguslikkusega arvestatakse järjepidevalt erinevates eluvaldkondades ning probleemide lahendamiseks tegeletakse nii naiste kui meestega. “Inimeste käitumist ja ühiskondlikke hoiakuid võivad mõjutada nii laia tähelepanu pälvivad üksikjuhtumid kui ka valitsuspartnerite vahetused, samuti majanduslikud või tervishoiukriisid. Me peame riigina soolise võrdõiguslikkuse arengut süsteemselt, teaduspõhiselt ja järjepidevalt toetama – positiivsete t
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et soolise võrdõiguslikkusega arvestatakse järjepidevalt erinevates eluvaldkondades ning probleemide lahendamiseks tegeletakse nii naiste kui meestega. “Inimeste käitumist ja ühiskondlikke hoiakuid võivad mõjutada nii laia tähelepanu pälvivad üksikjuhtumid kui ka valitsuspartnerite vahetused, samuti majanduslikud või tervishoiukriisid. Me peame riigina soolise võrdõiguslikkuse arengut süsteemselt, teaduspõhiselt ja järjepidevalt toetama – positiivsete tulemuste saavutamiseks teist valikut lihtsalt ei ole.“

Täna esitletakse sotsiaalministeeriumis artiklikogumikku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“, mis sisaldab tavapärasemate soolise võrdsuse teemade kõrval ka uusi päevakajalisi käsitlusi nagu sissevaade naiste kaasatusse idufirmade tegevuses, seksuaalne ahistamine ning keskkonnaprobleemide ja rändeküsimuse sooline mõõde. Lisandunud on ka filmi, teatri ja muusika sooline analüüs.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on oluline, et soolise võrdõiguslikkusega arvestatakse järjepidevalt erinevates eluvaldkondades ning probleemide lahendamiseks tegeletakse nii naiste kui meestega. “Inimeste käitumist ja ühiskondlikke hoiakuid võivad mõjutada nii laia tähelepanu pälvivad üksikjuhtumid kui ka valitsuspartnerite vahetused, samuti majanduslikud või tervishoiukriisid. Me peame riigina soolise võrdõiguslikkuse arengut süsteemselt, teaduspõhiselt ja järjepidevalt toetama – positiivsete tulemuste saavutamiseks teist valikut lihtsalt ei ole.“

Kogumikus kirjeldavad 22 autorit soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast naiste ja meeste positsiooni tööelus ja poliitikas, muutunud pereelu, hariduse ja soo seoseid, kodanikuühiskonna arengut, tervist ja vananemist, naistevastast vägivalda ning meedia rolli viimasel kümnendil. Artiklite autoriteks on Eesti soolise võrdõiguslikkuse eksperdid, teadlaste kõrval saavad sõna ka aktivistid ja riigiametnikud, teiste hulgas Tiina Tambaum, Rainer Kattel, Riina Sikkut ja Piret Karro.

Kogumiku „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ virtuaalesitlus toimub täna, 1. detsembril kell 9.15 kuni 13.30 sotsiaalministeeriumi Youtube kanalis ning Facebookis. Esitluse ülekannet on võimalik jälgida ka Postimehe veebis.

Pärast sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Norra Kuningriigi suursaadiku Else Berit Eikeland avasõnu ning Kilden genderresearch.no direktor Linda Marie Rustadi ettekannet toimuvad vestlusringid, kus osalevad Riina Sikkut, Rainer Kattel, Barbi Pilvre, Mari-Liis Sepper, Ülle-Marike Papp, Marion Pajumets, Helen Biin, Piret Karro, Helen Talalaev ja Pirjo Turk. Vestlusringe juhivad Rait Kuuse ja Raili Marling. 

Vestlusringis arutletakse soolise võrdõiguslikkuse olukorra üle erinevates valdkondades viimase 10 aasta jooksul ning kindlasti pööratakse ka pilk tulevikku, et hinnata, millised ühiskondlikud või valdkondlikud arengud nii Eestis kui mujal maailmas võivad naiste ja meeste olukorda tulevikus mõjutada.    

Kogumik on leitav veebikogumikuna võrdsuskeskuse lehel. Ürituse täpsem päevakava.

Kogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda III“ on sisuline jätk 2000.a ÜRO Arenguprogrammi eestvõttel ja 2010. a sotsiaalministeeriumi vedamisel välja antud samanimelistele kogumikele.

Osalemisest ja intervjuusoovidest palume teada anda aadressil: press@sm.ee.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.
24.01.2022|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleriks saab Hanna Vseviov

Tänasest on sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina ametis Hanna Vseviov, kes juhtis viimased kuus aastat sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda.

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.