Sa oled siin

Sotsiaalministeerium ja Eesti Toidupank arutasid koostööd

Neljapäeval, 31. märtsil sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Toidupanga esindajatega lepiti kokku, et toidupank esitab ministeeriumile selge tegevusplaani koos eelarvega, mis on aluseks toetuse saamisel. Mullu sai toidupank EL toiduabi jagamiseks ja tegevuskuludeks riigilt toetusena üle 103 000 euro.

„Toidupanga tegevus on väga oluline ja seda tuleb toetada. Riik otsib võimalust leida toidupangale alates tulevast aastast lisarahastus,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Samas tuleb iga toetuse puhul arvestada, et seda rahastab maksumaksja ning raha kasutamine peab olema läbipaistev. Ka mullu septembris toimunud kohtumisel rõhutasime toidupanga esindajatele eelarve vajalikkust.“

Tänavu on toidupangale EL toiduabi jagamise kuludeks kavandatud 69 000 eurot. Lisaks soovib toidupank saada lisarahastust oma püsikuludele, mille vajaduse määramiseks ootab ministeerium toidupangalt tegevusplaani koos täpse eelarvega.

2015. aastal eraldas ministeerium toidupangale EL toiduabi jagamiseks 64 134 eurot, millele lisandus riigieelarveline toetus 39 794 eurot.

Toiduabi jagamist koordineerib sotsiaalministeerium alates 2015. aastast. Toiduabi rahastatakse EL abifondist kuni 85% ulatuses ning Eestil on aastani 2020 toiduabi jagamiseks kokku umbes 8,9 miljonit eurot. Sellest suurima osa moodustab toidu ostmine ja transport, mille korraldab sotsiaalministeerium läbi teiste lepingupartnerite.

Eesti Toidupank on 2010. aastal Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt asutatud heategevusorganisatsioon, mis tegeleb puudust kannatavatele inimestele ja peredele toidu jagamisega ning aitab vähendada toiduraiskamist.  Eesti Toidupank on sotsiaalministeeriumi partnerorganisatsioon EL toiduabi jagamisel. 

Veel uudiseid samal teemal

Teiseks ametiajaks tagasivalituna soovib volinik jätkata head koostööd Eesti inimeste võrdsete võimaluste nimel. “Meil on olnud meeskonnana väga hea koostöö nii teiste riigiasutuste kui ka ettevõtjatega, kodanikuühenduste kui koolinoortega sidusama ja ühtehoidvama igapäeva nimel. On hea, et valitsus on võrdsuspõhiõiguste valdkonda oma otsustes arendanud ja hoidnud, sest see on lahutamatu osa Eesti inimeste turvalisusest. Võrduspõhiõiguste kindla tagatuse nimel tuleb iga päev sihid selged hoida," ütles volin
14.08.2020|Sotsiaalministeerium

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna jätkab Liisa-Ly Pakosta

Sotsiaalminister Tanel Kiik tegi otsuse nimetada järgmiseks viieks aastaks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametikohale Liisa-Ly Pakosta. Voliniku konkursile esitati ühtekokku 12 kandidaati, kellest lõppvooru jõudsid kolm. Uus ametiaeg algab 6. oktoobril.

"Sotsiaalsüsteem peab olema valmis inimesi abistama veel pikalt ning seetõttu tuleb ühises koostöös hoolitseda selle eest, et sotsiaalkaitse olulisus ja ka rahastus lähitulevikus ei väheneks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.08.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi juhtkond külastab täna ja homme Ida-Virumaad

Täna ja homme külastab sotsiaalministeeriumi juhtkond Ida-Virumaad, kus kohtutakse nii kohalike omavalitsuse, sotsiaalvaldkonna töötajate ning Ida-Virumaa tööandjate ja ametiühingute esindajatega.