Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium ja Eesti Toidupank arutasid koostööd

Neljapäeval, 31. märtsil sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Toidupanga esindajatega lepiti kokku, et toidupank esitab ministeeriumile selge tegevusplaani koos eelarvega, mis on aluseks toetuse saamisel. Mullu sai toidupank EL toiduabi jagamiseks ja tegevuskuludeks riigilt toetusena üle 103 000 euro.

„Toidupanga tegevus on väga oluline ja seda tuleb toetada. Riik otsib võimalust leida toidupangale alates tulevast aastast lisarahastus,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Samas tuleb iga toetuse puhul arvestada, et seda rahastab maksumaksja ning raha kasutamine peab olema läbipaistev. Ka mullu septembris toimunud kohtumisel rõhutasime toidupanga esindajatele eelarve vajalikkust.“

Tänavu on toidupangale EL toiduabi jagamise kuludeks kavandatud 69 000 eurot. Lisaks soovib toidupank saada lisarahastust oma püsikuludele, mille vajaduse määramiseks ootab ministeerium toidupangalt tegevusplaani koos täpse eelarvega.

2015. aastal eraldas ministeerium toidupangale EL toiduabi jagamiseks 64 134 eurot, millele lisandus riigieelarveline toetus 39 794 eurot.

Toiduabi jagamist koordineerib sotsiaalministeerium alates 2015. aastast. Toiduabi rahastatakse EL abifondist kuni 85% ulatuses ning Eestil on aastani 2020 toiduabi jagamiseks kokku umbes 8,9 miljonit eurot. Sellest suurima osa moodustab toidu ostmine ja transport, mille korraldab sotsiaalministeerium läbi teiste lepingupartnerite.

Eesti Toidupank on 2010. aastal Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt asutatud heategevusorganisatsioon, mis tegeleb puudust kannatavatele inimestele ja peredele toidu jagamisega ning aitab vähendada toiduraiskamist.  Eesti Toidupank on sotsiaalministeeriumi partnerorganisatsioon EL toiduabi jagamisel. 

Veel uudiseid samal teemal

„Toodetele ja teenustele ligipääsetavuse seaduse eelnõuga astume edasi märkimisväärse sammu kõigile inimestele ligipääsetavama ühiskonna suunas,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
22.06.2021|Sotsiaalministeerium

Tooted ja teenused muutuvad inimestele ligipääsetavamaks

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega viie ministeeriumi koostöös muudetakse teatud kindlad tooted ja teenused ning nende kohta antav teave kõigile inimestele ligipääsetavamaks. Eelnõuga võetakse üle EL ligipääsetavuse direktiiv.

„Töötavate vähenenud töövõimega inimeste arvu kasv ning neid tööle võtnud tööandjate osakaalu suurenemine näitab liikumist töövõimereformile seatud eesmärkide suunas,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Brit Rammul. „Muutust on toetanud ka suurem paindlikkus töösuhetes – inimesed soovivad ja tööandjad on valmis pakkuma enam osaajaga tööd ning töötamist kaugtöö vormis.“
16.06.2021|Sotsiaalministeerium

UURING: Tööandjate hoiakud soosivad vähenenud töövõimega inimeste palkamist

Eesti Tööandjate Keskliidu tellitud ja Turu-uuringute AS läbiviidud tööandjate küsitlus näitas, et suurenenud on vähenenud töövõimega inimeste kaasamine tööturule, kuid suurem võiks olla tööandjate teadlikkus riigi pakutavatest toetusmeetmetest.