Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium jätkab koostööpartnerite otsimisega

Sotsiaalministeerium avab 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.   
 
Strateegiliste partnerite otsing avatakse 16. september. Esmaspäeval, 9. septembril kell 12.00 toimub ministeeriumide ühishoones infotund, kus selgitatakse täpsemalt strateegilise partnerluse olemust, ministeeriumile prioriteetseid teemasid ja otsingu tehnilist korraldust. 
 
Teise strateegilise partnerite vooru teemad on:
• Eesti elanike vaimse tervise ja heaolu edendamine;
• Puudega ja psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja võimestamine;
• Vanemaealiste huvikaitse;
• Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes;
• Laste heaolu ja kaasatuse edendamine. 
Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik kuni 80%, omafinantseeringuna  peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega.
 
Strateegilise partnerluse taotlusi hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeerium. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020.
 
Väikeprojektide taotlusi, mille taotletav summa on kuni 10 000 eurot, võtab vastu RTK neli korda aastas. Lisainfo siin