Sa oled siin

Sotsiaalministeerium: juhtumite kajastamisel meedias tuleb alati lähtuda lapse õigustest

Sotsiaalministeeriumi hinnangul on psüühikahäirega lapse juhtumi meediakäsitlused rikkunud lapse õigusi ning selline kajastus on lubamatu. Ministeerium kutsub üles seadma alati esikohale lapse huvid ja nendest lähtuma.

ERR saade „Pealtnägija“ avaldas oma 28.01.2015 eetris olnud saates juhtumi abivajavast lapsest, keda ei ole perekond ega erinevad spetsialistid suutnud piisavalt aidata. Kajastust refereeris ka Õhtuleht. Juhtumi kajastuse kohta on teinud avalikud pöördumised Lastekaitse Liit, Eesti Pereteraapia Ühing ja Eesti Koolipsühholoogide Ühing. Oma pöördumistes on organisatsioonid lapse õiguste rikkumist meedias üheselt hukka mõistnud. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on käesolev meediakajastus lubamatu ja vastuolus lapse õigustega.

Meediakajastuste põhjal on lapse isik üheselt identifitseeritav. Abivajava lapse ja tema loo meediasse toomine võib esmapilgul nii vanemale kui meediale tunduda lapse abistamisena, kuid tegelikkuses muutub laps veelgi haavatavamaks, ebakindlamaks ning see võib põhjustada probleemi süvenemist. Lahendus ei saa toimuda meedia vahendusel avalikkuse silme all, vaid last peavad aitama oma ala spetsialistid koostöös lapse ja perekonnaga. On kahetusväärne, et laps ei ole süsteemi poolt saanud õigeaegset ja piisavat abi, mis on viinud olukorra kriitilise piirini. Sotsiaalministeerium on võtnud ühendust kohaliku omavalitsusega ning pakub tuge lahenduste leidmiseks.

„Lootusetuid" lapsi ei olemas ning iga pere, spetsialist, omavalitsus kuni valitsuseni välja peavad tegema endast kõik oleneva, et abivajavaid lapsi abistada. Sotsiaalministeerium möönab, et lapse abivajaduse õigeaegne tuvastamine, osapoolte vaheline koostöö ning lapsele tema abivajadust arvestades õige ja mõjusa teenuse pakkumine on lastekaitse süsteemi erinevatele osadele väljakutse. Lastekaitse valdkonda on viimastel aastatel jõuliselt arendatud, samuti töötatakse lapse vaimse tervise süsteemi tõhustamise nimel, tagamaks iga lapse heaolu ning abistamine. Muutused ei teki üleöö, kuid abivajava lapse abistamisel on riik võtnud prioriteediks tagada varane märkamine ja sekkumine, ennetavate ja toetavate teenuste kättesaadavus ning valdkonnaülene koostöö. 

Sotsiaalministeerium toonitab, et abivajavast lapsest teatamine on igaühe kohustus ja selleks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole või helistada lasteabitelefonile 116 111. Kohalik omavalitsus peab lapse probleemi lahendamiseks tegema koostööd teiste spetsialistidega ja leidma sobivaid lahendusi. Raskete ja keeruliste lastekaitsealaste juhtumite lahendamisel aitab kohalikke omavalitsusi alates 2016. aastast Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond on seni nõustanud kohalikke omavalitsusi keerulistes olukordades ja teeb seda jätkuvalt kuni lastekaitseseaduse jõustumiseni, mil käivitub uus lapsi ja peresid toetav riiklik lastekaitse korraldus Sotsiaalkindlustusametis.