Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium loob oma IKT-teenuste asutuse

Sotsiaalministeerium asutab Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK), kuhu alates 1. jaanuarist 2017 tuuakse kokku valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenused. Keskus moodustatakse ministeeriumi e-valdkonna ja Eesti E-tervise SA rollide liitmisega, järk-järgult liituvad keskusega ka haldusala asutuste IKT-üksused.
 
„Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskuse ülesanne on tagada riiklike ülesannete paindlik, eesmärgipärane ja tulemuslik täitmine,“ ütles e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Praeguse killustunud olukorra asemel vajame nii e-tervise kui ka sotsiaal- ja töövaldkondade e-teenuste arendamiseks kindlat ja ühtse vastutusega juhtivat keskust.“
 
Kuna E-tervise sihtasutuse (ETSA) ülesanded lähevad üle loodavasse keskusesse, teeb sotsiaalministeerium ettepaneku lõpetada ETSA tegevus ning selle praeguste töötajate töölepingud jätkuvad uues asutuses. Tegevuse lõpetamise otsustavad sihtasutuse asutajad, vastava ettepaneku tegemiseks andis Vabariigi Valitsus täna sotsiaalministeeriumile volituse. „E-tervise sihtasutus on tervise infosüsteemi arendamisega loonud maailmas tähelepanu väärinud turvalise platvormi terviseandmete vahendamiseks ja oli oluline koostööplatvorm süsteemi kokkuleppimisel. Samas on ETSA nõukogus praegu esindatud palju erinevaid tervishoiuteenuse osutajaid, mis toob endaga sageli kaasa ohu huvide konfliktiks ja piirab asutuse tulemuslikkust. Nüüd on järgmise etapi e-teenuste arendamiseks vaja uut lähenemist, kus igal osapoolel peab olema selge roll ja vastutus,“ selgitas Aaviksoo.
 
Tervise- ja heaolu infosüsteemide keskusest saab kompetentsikeskus, mis koondab järk-järgult kõik ministeeriumi ning selle haldusala asutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, e-teenuste juhtimise ning analüüsi ja suurandmete töötluse. Samuti ollakse toeks tervise-, sotsiaal- ja tööturuvaldkonna integreeritud e-teenuste arendamisele. Koostööd tervishoiuteenuste osutajatega jätkatakse läbi e-tervise strateegia nõukogu ning konkreetsete e-teenuste töörühmades.
 
Valdkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korralduse konsolideerimise ja ühtse IKT-kompetentsikeskuse rajamise soovitus on välja käidud riigiülesannete analüüsis ning 2014. aastal juhtis selge vastutusega IT-rakendusasutuse vajadusele tähelepanu ka Riigikontroll.
 
Uus asutus luuakse ministri käskkirjaga ja alustab tegevust 1. jaanuaril 2017.

Veel uudiseid samal teemal

„Vaktsineerimine on ja jääb kõige tõhusamaks abivahendiks pandeemiaga võitlemisel,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Vaktsineerimine ei välista alati nakatumist, aga aitab kordades vähendada raskeid haigestumisi ja surmajuhtumeid. Ka Eesti andmete põhjal näeme selgelt, et tänu vaktsineerimisele vähenes kolmanda laine ajal haiglaravi vajanud COVID-19 patsientide arv ja osakaal, kuigi ühiskond oli märksa avatum kui varasemate lainete ajal.“
07.12.2021|Sotsiaalministeerium

Kiik Brüsselis: peame pühade ajal valvsuse säilitama – koroonaviiruse uus laine ohustab kõiki

Täna Brüsselis kogunenud Euroopa Liidu terviseministrid ja eksperdid rõhutasid vaktsineerimise kandvat rolli pandeemia ohjamisel ning tiheda koostöö olulisust nii ühistel ravimihangetel kui ka uute tüvede leviku piiramisel. Kohtumisel keskenduti COVID-19 pandeemiaga toimetulekule olukorras, kus levimas on uus koroonaviiruse omikrontüvi ja peagi jõuavad liikmesriikidesse ka alla 12-aastastele lastele sobivad vaktsiinid.

02.12.2021|Sotsiaalministeerium

Valitsuskabinet kiitis heaks vaktsiinikindlustuse põhimõtted

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel tervise- ja tööministri ettepanekuid kõiki Eestis kasutatavaid vaktsiine hõlmava vaktsiinikindlustuse loomiseks. Vastav eelnõu on plaanis koos patsiendikindlustuse süsteemiga Riigikogusse saata veel tänavu.