Sa oled siin

Sotsiaalministeerium lõpetab Riigi Tugiteenuste Keskusega koostöö hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel

Edaspidi jätkab hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele Sotsiaalministeerium.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed. „Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,“ ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Lisainfo:

Toetuse saaja Toetuse osa Elluviimisperiood
MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus 560 000,00  01.01.2020-31.12.2023
Eesti Punane Rist  2 800 000,00  01.01.2020-31.12.2023
SA Eesti-Hollandi Heategevusfond 400 000,00  01.01.2020-31.12.2023
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  215 000,00  01.01.2020-31.12.2021

Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA

135 000,00  01.01.2020-31.03.2022
Eesti Pensionäride Ühenduste Liit 175 000,00  20.01.2020-31.03.2022
Lastekaitse Liit 740 000,00  01.01.2020-31.12.2022
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut  400 000,00  01.01.2020-31.12.2021
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond  3 600 000,00  01.01.2020-31.03.2023
MTÜ Kuldne Liiga  230 000,00  01.01.2020-31.03.2022
SA Väärtustades Elu  760 000,00  01.01.2020-31.12.2022
SA Eesti Inimõiguste Keskus  385 400,00  01.01.2020-31.12.2021
SA Väärtustades Elu  490 000,00  01.02.2020-31.04.2023
Eesti Lasterikaste Perede Liit 310 000,00  01.02.2020-31.01.2022

Pressiteade eesti viipekeeles