Sa oled siin

Sotsiaalministeerium moodustab töörühma toiduabi kättesaadavuse parandamiseks

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel luuakse ministeeriumite tippametnikest töörühm, kes hakkab viima ellu toiduabi kättesaadavust suurendavaid lahendusi, samuti on töörühma eesmärk panustada toiduraiskamise vähendamisse. Töörühma hakkab juhtima sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

„Meie pikaajaline hea koostööpartner Toidupank on välja toonud, et Eestis on toiduabi vajavaid inimesi palju rohkem kui täna abistada suudame. Samuti on Toidupank juhtinud laiema avalikkuse tähelepanu asjaolule, et annetatud toidu panus toiduraiskamise ennetamisse ning seeläbi CO2 heitmete vähendamisse on alahinnatud. Riik aga oma tegevuses on olnud killustunud,“ ütles Rait Kuuse. „Kohtusime ministeeriumite asekantsleritega 2019. aasta lõpus ning saime kinnitust, et mure on kõigil ühine ja ootus ühtselt jagatud tegevuste ning koordinatsiooni järele on olemas. Loodame töörühma abil leida riigis ühise tervikvaate ja viia ellu vajalikud tegevused, et suurendada toiduabi annetamist ja jagamist ning jõuda edaspidi suurema hulga toimetulekuraskustega leibkondadeni.“

Loodav töörühm hakkab kogunema kvartaalselt, et arutada läbi strateegilised kokkulepped, koostöökohad ning edasised suunad tegevusplaani sõnastamiseks ja ellu viimiseks.

Ministeeriumite vahelise koostöö koordineerimiseks luuakse ministeeriumisse koordinaatori ametikoht, kelle ülesannete hulgas on lisaks koordinatsioonitööle ka teadlikkuse tõstmine toidu annetamisest ning ettevõtete motiveerimine, et äraviskamise asemel suureneks toidu annetamise osakaal. Lisaks otsib koordinaator võimalusi erinevate koostööprojektide algatamiseks, et ministeeriumi vastutusalas aidata senisest tõhusamalt kaasa seatud kliimaeesmärkide saavutamisele.

Sotsiaalministeeriumis alustab esmaspäevast, 16. märtsist 2020 koordinaatorina tööd Tea Varrak, kellel on pikaajaline töökogemus avalikus sektoris.

Veel uudiseid samal teemal

20.03.2020

Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse mõjul raskustesse sattunud tööandjate ja töötajate toetamise meetme

Valitsus kiitis heaks toetusmeetme töötajatele ja tööandjatele, millega leevendada koroonaviiruse mõjude piirangutest tingitud majandusraskusi.

18.03.2020

Hooldekodud ja haiglad saavad eriolukorras personaalse hingehoidja

Tänasest käivitub hingehoidjate telefoninõustamine, millega hooldekodud ja raviasutused saavad personaalse hingehoidja. Selleks on sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekande kaplanaat kokku kutsunud väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja hooldekodude patsiente, kliente ning personali.