Sa oled siin

Sotsiaalministeerium muudab kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste projektitoetuse kasutamise paindlikumaks

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse, millega muudetakse paindlikumaks toetuse kasutamine tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste pakkumisel. Eesmärk on tööealiste erivajadusega inimeste, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste toimetuleku ning tööelus osalemise toetamine.

Muudatustega võimaldatakse teisest ja kolmandast avatud taotlusvoorust oma projektidele toetust saanud kohalikel omavalitsustel esitada toetuse muutmise taotlus ja muuta eriolukorrast lähtuvalt oma tegevusi.

Määrusega laiendatakse teenust saavate inimeste sihtgruppi - lisaks erivajadusega ja hoolduskoormusega inimestele lisatakse teenuse saajate hulka ka toimetulekuraskusega inimesed. Seni ette nähtud tegevusi ehk hoolekandeteenuste osutamist täiendatakse võimalusega osutada teenuseid ka 18-aastasele ja vanemale toimetulekuraskustes inimesele, kes ei suuda igapäevaste toimetustega hakkama saada ja kelle pereliikmel ei ole võimalik teda abistada. 

„Arvestades prognoositavat majanduslangust seoses COVID-19 levikuga, on ette näha, et abivajajate hulk kasvab ning näiteks üksi elavate ja liikumispiiranguga majanduslikes raskustes inimeste hulk suureneb ka pärast eriolukorra lõppu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu kasvab ka ootus kohalike omavalitsuste abile ning KOVid vajavad toetust nimetatud sihtrühmale toimetuleku kindlustamisel ka kriisist väljumise järel.“

Ministri sõnul on lähikuudel oluline toetada kohalikke omavalitsusi selliste teenuste osutamisel, mis aitaksid hoolduskoormusega ja erivajadustega inimestel ning toimetulekuraskustega inimestel tööd teha ja aktiivset elu elada.

Kokku on aastatel 2016-2019 läbi viidud meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ kolm avatud taotlusvooru, kus rahastatakse koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, hoolduskoormusega inimesele nõustamisteenuse ja tugigruppide ning integreeritud hoolekandeteenuse arendamist ja osutamist.

Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra algusest ehk 12. märtsist 2020.

Sotsiaalministeerium valmistab ette ka neljandat avatud taotlusvooru, kus KOV teenuste toetamiseks struktuurivahenditest on ette nähtud 5 miljonit eurot. IV taotlusvoor planeeritakse avada selle aasta suve lõpus.

Lisainfo taotlusvooru kohta on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Eestis on kollektiivlepingu laiendamine kasutusel meditsiini- ja transpordisektoris. Samuti lepivad Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit iga-aastaselt kokku töötasu alammäära, mida laiendatakse kõigile Eesti töötajatele.
26.10.2020

Kollektiivlepingute laiendamine saab uued reeglid

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega muudetakse kollektiivlepingute laiendamise tingimusi. Eesmärk on, et palga ja tööaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt viiendikule sektori töötajatest.

Pean oluliseks, et töökeskkonna riskide hindamine ja nende maandamiseks abinõude kasutuselevõtt oleks sama mugav kui tulude deklareerimine. Kindlasti aitab sellele kaasa digitaalse teenuse kasutuselevõtt, mis vähendab tunduvalt tööandja halduskoormust. Eelkõige peaks see rõõmustama väikeettevõtjaid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Pexels.com
08.10.2020

Uus infosüsteem aitab tööandjatel luua ohutut töökeskkonda

Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega lihtsustatakse tööandjatel töökeskkonna nõuete täitmist. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt arendatav Tööinspektsiooni e-teenuseid koondav infosüsteem (TEIS) lubab tulevikus ettevõtjatel töökeskkonna riskianalüüse Tööinspektsiooni iseteeninduse kaudu kiiremini ja mugavamalt koostada. Riskianalüüs tuleb esitada hiljemalt 1. septembriks 2021.