Sa oled siin

Sotsiaalministeerium ootab uuenduslikke ideid võrdõiguslikkuse edendamiseks tööelus

Sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakond viib 2015. aastal läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011-2013” innovatsiooniprojekti. Ministeerium ootab uuenduslikke ideid tööelus ette tulevate soolise ebavõrdsusega seotud probleemide paremaks lahendamiseks. 

Sellisteks ideedeks võivad olla näiteks lahendused töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmiseks või info ja analüüsi tehniliseks toetamiseks – rakendused, mis hõlbustavad tööandjatel töökohtade hindamist, tööde ning töötajate palkade võrdlemist vms. Idee võib olla väike või suur, üldiselt rakendatav või mõne piirkonna keskne, mobiiliäpp, teenus või uudne kontseptsioon. Teretulnud on kõik ideed, isegi, kui pole veel jõudnud kõikidele aspektidele mõelda. Peale ideede laekumist toob ministeerium kokku erinevad soolise võrdõiguslikkuse ja tehnika- ning innovatsioonieksperdid, kes korrastavad üleskutse vastuseks saabunud mõtted ning lisavad enda ideed. Seejärel valitakse meeskonniti olulisemad murekohad ning koostatakse kavandid, kuidas antud probleeme lahendada. Projekti viimases etapis viiakse laekunud ideedest kuni kolm lahendust ellu Euroopa Liidu rahastusel.

Hetkel tegeleb soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks vajalike meetodite väljatöötamise ja arendamisega igapäevaselt vaid piiratud ring inimesi. Erinevate teadmiste, oskuste ja elukogemusega inimeste kaasamine loob siin võimaluse lahendusteede mitmekesistamiseks ning ka elulähedasemate ja loodetavasti ka innovaatilisemate lahenduste leidmiseks.

Ettepanekuid oodatakse 19. jaanuarini aadressile joosep.vimm@sm.ee