Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium otsib partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna arendamiseks

„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Täna avaneb sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, millega riik otsib kolmeks aastaks strateegilisi partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna arengukavades seatud eesmärkide täitmiseks. Tähelepanu keskmes on vaimne tervis, lastega pered ja vanemaealised.

„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.  

Taotlusvooruga otsitakse partnereid viiel teemal:

  • vanemaealiste huvikaitse koostöövõrgustiku loomine ja arendamine;
  • sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine eriala arendamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ning motivatsiooni hoidmise abil;
  • vaimse tervise organisatsioonide huvikaitse, elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine mõjusa huvikaitse ning strateegilise kommunikatsiooni abil;
  • suitsiidiennetus vaimset tervist toetavate teenuste arenduse, oskuste õppe ja elanikkonna teadlikkuse tõstmise kaudu;
  • lastega perede väärtustamine, peresõbralike hoiakute kujundamine ja lastega perede heaolu ning elukvaliteedi parandamine.

Tegevuste rahastamiseks on sõltuvalt teemast ette nähtud 80 000 kuni 500 000 eurot aastas.

Taotlusi saab esitada 18. novembrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2022.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm, mis aitab kaasa kvaliteetsema poliitika kujundamisele ja ellu viimisele. Alates 2019. aastast, mil strateegilise partnerluse formaadiga alustati, on läbi viidud neli avatud taotlusvooru. Eraldatud on 11,4 miljonit eurot ning käivitatud kokku 15 partnerlust, millest seitse jätkuvad ka järgmisel aastal. Nende hulgas on nii annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse, laste heaolu ja kaasatuse edendamise kui ka puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamise partnerlused.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 90% ulatuses, rahalise omafinantseeringuna peab partner lisama 10%. Partnerlusi rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused

Kontakt: Piret Audova, peaspetsialist, tel: 626 9224 piret.audova@sm.ee

Veel uudiseid samal teemal

„Töötingimuste läbipaistvus ja prognoositavus töösuhte algusest peale on olulised, et töötaja saaks ennast töösuhtes kindlamalt tunda. Nii on ka lihtsam töölepingut sõlmides teha teadlik valik,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Samas ei soovi riik tekitada olulist lisakoormust tööandjatele. Kõiki kehtivaid töölepinguid ei pea hakkama ümber vormistama – meeskonnale info andmiseks sobivad ka muud mõistlikud võimalused, mis on paljudes organisatsioonides juba olemas.“
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

Tööandjatel tuleb edaspidi jagada töötingimuste kohta rohkem infot

Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogusse seadusemuudatused, mis suurendavad töötajate kaitset töösuhetes. Edaspidi tuleb juba enne tööle asumist lisaks tööülesannetele ja tasule teavitada ka paljudest teistest olulistest töötingimustest.

„Tõhustusdoosiga on tänaseks vaktsineeritud üle 90% hooldekodude elanikest, kelle puhul on tõhustusdoos immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi näidustatud. Neid arve on saatnud ka madalad haigestumiste ja haiglasse sattumise näitajad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.01.2022|Sotsiaalministeerium

66 hooldekodu on saanud kõrge vaktsineerituse eest toetust

Sotsiaalministeerium on tänaseks toetanud rahaliselt 66 hoolekandeasutust, kes on täitnud tingimused kõrge vaktsineerituse saavutamiseks. Toetuse saamiseks peab vähemalt 90 protsenti töötajatest olema kahe doosiga vaktsineeritud ja toetuse summat saab suurendada, kui suur osa hoolekandeasutuse elanikest on kaitstud ka tõhustusdoosiga.