Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium otsib partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna arendamiseks

„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Täna avaneb sotsiaalministeeriumi taotlusvoor, millega riik otsib kolmeks aastaks strateegilisi partnereid sotsiaal- ja tervisevaldkonna arengukavades seatud eesmärkide täitmiseks. Tähelepanu keskmes on vaimne tervis, lastega pered ja vanemaealised.

„Koostöö vabaühendustega on meile väga oluline. Erinevate partnerite ja võrgustikega jõudude ühendamine aitab ühiskonnale olulistes küsimustes ja tegevustes paremaid tulemusi saavutada. Loodame, et meie avanenud taotlusvoor leiab hea vastuvõtu ning näeme aktiivset osalust ja suurepäraste ideede konkurentsi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.  

Taotlusvooruga otsitakse partnereid viiel teemal:

  • vanemaealiste huvikaitse koostöövõrgustiku loomine ja arendamine;
  • sotsiaalvaldkonna tööjõu toetamine eriala arendamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ning motivatsiooni hoidmise abil;
  • vaimse tervise organisatsioonide huvikaitse, elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine mõjusa huvikaitse ning strateegilise kommunikatsiooni abil;
  • suitsiidiennetus vaimset tervist toetavate teenuste arenduse, oskuste õppe ja elanikkonna teadlikkuse tõstmise kaudu;
  • lastega perede väärtustamine, peresõbralike hoiakute kujundamine ja lastega perede heaolu ning elukvaliteedi parandamine.

Tegevuste rahastamiseks on sõltuvalt teemast ette nähtud 80 000 kuni 500 000 eurot aastas.

Taotlusi saab esitada 18. novembrini. Taotlusi hindavad ja läbirääkimisi peavad sotsiaalministeeriumi erinevate valdkondade spetsialistid. Tegevustega saab alustada kõige varem 1. jaanuaril 2022.

Strateegiline partnerlus on koostöövorm, mis aitab kaasa kvaliteetsema poliitika kujundamisele ja ellu viimisele. Alates 2019. aastast, mil strateegilise partnerluse formaadiga alustati, on läbi viidud neli avatud taotlusvooru. Eraldatud on 11,4 miljonit eurot ning käivitatud kokku 15 partnerlust, millest seitse jätkuvad ka järgmisel aastal. Nende hulgas on nii annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse, laste heaolu ja kaasatuse edendamise kui ka puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamise partnerlused.

Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 90% ulatuses, rahalise omafinantseeringuna peab partner lisama 10%. Partnerlusi rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.

Lisainfo: https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused

Kontakt: Piret Audova, peaspetsialist, tel: 626 9224 piret.audova@sm.ee

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Anxhela Shaka, newsroom.consilium.europa.eu
15.10.2021

Minister Riisalo Luksemburgis: peame tegema ühiseid pingutusi inimeste vaimse tervise hoidmiseks ja parandamiseks

​Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osales täna Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel, kus võeti vastu järeldused soolise aspekti tugevdamise kohta Euroopa Liidu eelarves. Aruteludes käsitleti ka Covid-19 pandeemia mõju vaesusele, töökeskkonnale ja vaimsele tervisele.

"On õiglane ja vajalik tagada laevapere liikmetele kindlustunne olukorras, mis ei ole tekkinud nende endi süüna ning kus võib nende elu ja tervis ohtu sattuda. Töötasu ja töölepinguga tagatud kaitse jätkumine omab selles kindlasti mõju,“ sõnas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich.
15.10.2021

Meretöö seaduse muudatused tagavad palga ka piraatide poolt kinnipeetutele

Valitsus kiitis heaks ja otsustas riigikogule arutamiseks saata meretööseaduse muudatused, mis tagavad meretöö lepingu kehtivuse ja laevapere liikmetele töötasu maksmise ka juhul, kui nad on ebaseaduslikult kinni peetud relvastatud röövi või piraatluse tõttu.