Sa oled siin

Sotsiaalministeerium saatis rahvastiku tervise arengukava kooskõlastamisele

RTA 2020-2030
Tervisesse panustamine on investeering, mis aitab kasvatada nii inimeste heaolu kui ka majandust, konkurentsivõimet ja tootlikkust, ütles minister Tanel Kiik.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile rahvastiku tervise arengukava aastateks 2020-2030. Arengukava seab eesmärgiks tõsta Eesti inimeste eeldatavat eluiga ja tervena elatud aastaid ning vähendada ebavõrdsust tervises.

„Riigi areng ja inimeste heaolu sõltub olulisel määral inimeste tervisest. Tervisesse panustamine on investeering, mis aitab kasvatada nii inimeste heaolu kui ka majandust, konkurentsivõimet ja tootlikkust. Vajame selleks nii valitsus-, era- kui ka kolmanda sektori, kogukondade ja kõigi ühiskonnarühmade ühiseid jõupingutusi,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu on oluline, et pikemaajalised ühised eesmärgid oleks kokku lepitud. Eelmise valitsuse ajal on tehtud arengukava ettevalmistamisel tänuväärset tööd, kust saame nüüd edasi minna.“ 

Tervisestatistika näitab, et kõige rohkem eluaastaid kaotame südame-veresoonkonnahaiguste, pahaloomuliste kasvajate, vigastuste ning vaimse tervise häirete tõttu. Need on järgmise kümnendi jooksul prioriteetsed valdkonnad, kus paremate tervisenäitajate saavutamine tooks positiivse muutuse kogu rahvastiku tervises.

Minister Tanel Kiige sõnul on Eesti inimeste eluiga viimasel kümnendil oluliselt pikenenud, kuid tervena elatud eluaastad pole samas tempos kasvanud. „Meie eesmärk on, et see periood inimeste elus, mil nad kogevad terviseprobleeme, mis piiravad igapäevaseid tegevusi ja tööelu, oleks võimalikult lühike. See mõjub pärssivalt nii inimeste aktiivsele ühiskonnas osalemisele, mõjutab eluga rahulolu, aga ka meie majanduse arengut ja riigi jätkusuutlikkust tervikuna,“ ütles minister Tanel Kiik.

Arengukava elluviimisega soovitakse saavutada aastaks 2030 mitmete oluliste tervisenäitajate paranemine:

  • tõsta eeldatavat eluiga meestel enam kui 4 aasta võrra (78 eluaastani) ja naistel ligi 2 aasta võrra (84 eluaastani);
  • tõsta tervena elatud aastaid meestel 7,5 aasta võrra (62 aastani) ja naistel 4 aasta võrra (63 eluaastani);
  • vähendada piirkondlikku ebavõrdsust, et mitte üheski Eesti maakonnas ei oleks inimeste eeldatav eluiga Eesti keskmisest enam kui 2 eluaastat lühem;
  • vähendada hariduslikku ebavõrdsust, et eeldatava eluea erinevus põhi- ja kõrgharidusega inimeste vahel väheneks ning ei oleks suurem kui 6 eluaastat (praegu on vahe 8,6 aastat).

„Tervise valdkonnale järgmiseks kümnendiks eesmärke seadva ja suundi andva arengukava koostamist alustati eelmise valitsuse koosseisu ajal, see oli aastavahetusel kooskõlastusringil, kuid arengukava kinnitamiseni ei jõutud. Seetõttu saatis sotsiaalministeerium arengukava uuesti kooskõlastusringile, et seejärel saata see Vabariigi Valitsusse kinnitamiseks,“ selgitas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann. „Uuesti kooskõlastusringile saadetud arengukavas on seatud eesmärgid jäänud samaks, kuid enam on tähelepanu pööratud tõendusel põhineva poliitika olulisusele arengukava eesmärkide saavutamisel ja valdkonna juhtimisel.“

Arengukava viiakse ellu läbi kolme programmi – inimkeskne tervishoid, tervist toetav keskkond ja tervist toetavad valikud. 

Arengukava koostamise käigus on toimunud kohtumised huvigruppide ja partnerite esindajatega. Kokku on olnud arengukava koostamise protsessi kaasatud esindajaid enam kui 30-st organisatsioonist, teiste hulgas patsientide, arstide, arstitudengite, õdede, psühholoogide ja psühhiaatrite, ettevõtjate ja kaupmeeste, keemiatööstuse, toiduainetööstuse, apteekrite ja proviisorite, terviseedendajate, teadlaste ja kohalike omavalitsuste esindajad.

2018. aasta septembris läbis arengukava avaliku konsultatsiooni, lisaks toimusid 2018. aasta sügis-talvel kõikides maakondades üle Eesti maakondlikud arutelupäevad kohalike omavalitsuste juhtide, kogukonnaliidrite ja kohalike tervisemeeskondadega.

 

Veel uudiseid samal teemal

raviminappus
09.12.2019|Sotsiaalministeerium

EL terviseministrid arutasid võimalusi ravimite tarneraskustega toimetulekuks

Euroopa Liidu terviseministrid arutasid täna, 9. detsembril Brüsselis võimalusi ravimipoliitika alase koostöö tugevdamiseks, et parandada ravimite kättesaadavust ja toimetulekut tarneraskustega. Ministrite hinnangul on vaja tugevdada EL üleseid regulatsioone ning täpsustada turuosaliste kohustusi ja vastutust ravimite kättesaadavuse tagamisel.

minister
09.12.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Tanel Kiik osaleb Euroopa Liidu tervise-, töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb täna ja homme, 9. ja 10. detsembril Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Brüsselis, kus on mh kõne all Euroopa Liidu koostöö ravimite kättesaadavuse tagamisel, Euroopa Liidu tööõiguse kitsaskohad, võrdsuspoliitika prioriteedid ning noortegarantii tugisüsteem.