Sa oled siin

Sotsiaalministeerium soovib sotsiaaltranspordi katseprojekti kaasata veel ühe ühistranspordikeskuse

Ministeerium saatis välja kirja, milles kutsub ühistranspordi korraldajaid üles osalema käimasolevas sotsiaaltranspordi pilootprojektis. Eesmärk on luua üleriigiline lahendus, kus sotsiaaltransport on loomulik osa ühistranspordist. Katseprojekti on praegu kaasatud kaks ühistranspordikeskust – Pärnumaa, Kagu ning lisaks ka Saaremaa Vallavalitsus. Ministeerium soovib projekti kaasata veel ühe partneri. 
 
„Soovime leida parimad lahendused sotsiaaltransporditeenuse pakkumiseks. Kuna teenuse korraldus kujundatakse igas piirkonnas eraldi, on ka kogemused, praktikad ja tulemused erinevad,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Selleks, et meie tegevused kataksid võimalikult suurt osa Eesti territooriumist, soovime projekti kaasata – lisaks olemasolevatele – veel ühe partneri. See annab meile laiema vaate erinevatest lahendustest, aga ka võimalikest kitsaskohtadest, millega edaspidi arvestada. Sealjuures on oluline vaadata ühis- ja sotsiaaltranspordi süsteemi tervikuna, mitte eraldi.“ 
 
Järgmise kahe aasta jooksul katsetatakse võimalikke mudeleid, kuidas korraldada Eestis sotsiaaltransporti. Selleks on projekti kaasatud ühistranspordi korraldajad, kelle abil katsetada erinevaid mudeleid. Sobivaima mudeli valib ja kujundab iga piirkond ise. Kuna tegemist on sotsiaalteenusega, siis on endiselt omavalitsuse (sotsiaaltöötaja) ülesanne inimese vajaduste hindamine ja vajadustest tulenevalt teenusele suunamine. See tähendab, et kohalik omavalitsus teavitab transpordi korraldajat inimestest, kellel on teenusele vajadus ja õigus. Pilootprojekti järel koondatakse kõik tulemused, analüüsitakse neid ja tehakse nende põhjal ettepanekud, milline võiks olla Eestis toimiv ja kõigile sobiv transporditeenuse korraldus.
Katseprojektis osalevate partnerite kulud kaetakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. 
 
Vaata lisaks:
 


11.04.19