Sa oled siin

Sotsiaalministeerium soovib tõsta narkomaaniaravi teenuste kvaliteeti

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele seaduse muudatuse, millega soovitakse tõsta narkomaania raviteenuste kvaliteeti ja parandada teenuste kättesaadavust. Selleks on vajalik olemasoleva narkomaaniaravi andmekogu isikustamine.

"Narkomaania on Eestis tõsine ja kasvav rahvatervise probleem. Eesti riik on viimastel aastatel oluliselt suurendanud narkomaania ravi ja kahjude vähendamise teenuste kättesaadavust, kuid ravikvaliteedi tõstmiseks on oluline, et meil oleks parem ülevaade ravi tervikpildist,“ ütles rahvatervise osakonna nõunik Anna-Liisa Pääsukene. „Praegusel kujul ei võimalda narkomaania andmekogu analüüsida tegelikku ravivajaduse mahtu, kvaliteeti ega jälgida patsientide sõltuvusravi kulgu, pole võimalik hinnata narkomaaniaravi saanute arvu, selle muutust ajas. Andmekogu isikustamine võimaldab edaspidi raviteenuseid paremini planeerida ja seeläbi parandada ka ravi järjepidevust.“

Kui praegu sisestatakse andmed narkomaaniaravi andmekogusse selliselt, et patsiendi isikut ei ole võimalik otseselt tuvastada ja eelneva visiidi andmetega kokku viia, siis tulevikus peaks andmekogu toimima isikutatud kujul. Kavandatavate muudatuste tulemusel juurdepääs delikaatsetele isikuandmetele kuidagi ei laiene. 

„Praegu sisestab tervishoiutöötaja patsiendi isikukoodi koodikeskusesse, mille tulemusena tekib narkomaaniaravi andmekogusse iga andmesisestuse puhul unikaalne kood ning seetõttu puudub võimalus ravi alustamise, lõpetamise ja sama isiku korduva ravile pöördumise andmeid omavahel seostada,“ selgitas Anna-Liisa Pääsukene. „Soovime, et need andmed oleks edaspidi omavahel isikupõhiselt seostatavad.“

Andmekogusse esitavad andmeid Eestis psühhiaatria tegevusluba omavad tervishoiuasutused, kui nende poole pöördub ravile patsient, kellel diagnoositakse narkootikumide tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäire.

Narkomaaniaravi teenuseid korraldab Tervise Arengu Instituut, kes rahastab võõrutusravi- ja opioidsõltuvuse asendusraviteenuseid ning Viljandi ja Ida-Viru Keskhaigla poolt pakutavat sõltlastele suunatud rehabilitatsiooniteenust. Nende teenuste paremaks korraldamiseks ning narkomaania leviku seiramiseks loodi 2006. aastal riikliku registrina töötav narkomaaniaravi andmekogu.  

Narkomaania on Eestis tõsine ja kasvav rahvatervise probleem. 22% Eesti elanikest (vanuses 16–64 aastat) on elu jooksul tarvitanud illegaalseid uimasteid. Eesti on ka jätkuvalt Euroopa kõige suurema narkootikumidest tingitud üledoosisurmade osakaaluga riik. Eestis on hinnanguliselt 730 täisealistele mõeldud narkomaaniaravi ravikohta ning aastas saab ravi kokku umbes 1500 inimest.

Seaduse eelnõu EIS-is: https://bit.ly/2Kx4qf1 

Veel uudiseid samal teemal

raviminappus
09.12.2019|Sotsiaalministeerium

EL terviseministrid arutasid võimalusi ravimite tarneraskustega toimetulekuks

Euroopa Liidu terviseministrid arutasid täna, 9. detsembril Brüsselis võimalusi ravimipoliitika alase koostöö tugevdamiseks, et parandada ravimite kättesaadavust ja toimetulekut tarneraskustega. Ministrite hinnangul on vaja tugevdada EL üleseid regulatsioone ning täpsustada turuosaliste kohustusi ja vastutust ravimite kättesaadavuse tagamisel.

minister
09.12.2019|Sotsiaalministeerium

Minister Tanel Kiik osaleb Euroopa Liidu tervise-, töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel

Sotsiaalminister Tanel Kiik osaleb täna ja homme, 9. ja 10. detsembril Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Brüsselis, kus on mh kõne all Euroopa Liidu koostöö ravimite kättesaadavuse tagamisel, Euroopa Liidu tööõiguse kitsaskohad, võrdsuspoliitika prioriteedid ning noortegarantii tugisüsteem.