Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium tutvustab ravimivaldkonna osapooltele uue ravimipoliitika kavandit

COVID-19 vaktsiinid
„Ravimipoliitika uuendamise protsessis on meie eesmärk jõuda koostöös ravimivaldkonna osapooltega lahendusteni, mis aitaksid kiirendada uute kliiniliselt efektiivsete ja kulutõhusate ravimite jõudmist patsientideni, vähendada veelgi patsientide omaosalust ravimite eest tasumisel, ennetada ravimite tarneraskusi ja leevendada nende mõju patsientidele,“ ütles minister Tanel Kiik.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige eestvedamisel toimub täna, 9. juunil ravimivaldkonna videoümarlaud, kus tutvustatakse uue ravimipoliitika kavandit. Ravimipoliitika koostamise protsessis lepitakse kokku uues terviklikus, tervishoiu põhimõtteist lähtuvas ravimipoliitikas aastateks 2021-2030 ja tegevuskavas taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamiseks Eesti patsientidele.

„Viimasel aastal on olnud ravimivaldkonnas prioriteediks COVID-19 vaktsiinide, aga ka COVID-19 haiguse raviks kasutatavate ravimite kättesaadavus. Tänu COVID-19 vaktsiinide kiirele arendamisele ja kättesaadavaks tegemisele on jõudnud paljudeni mõistmine ravimiarenduse ja kliiniliste ravimiuuringute olulisusest, kuid ka ravimite tootmis- ja tarneahela keerukusest,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Rohkem kui kunagi varem on pööratud tähelepanu ravimitega seotud teabele, kasvanud on patsientide teadlikkus ja ootused. Loodan, et ka edaspidi jaksavad teadlased, arstid, õed ja apteekrid selgitada iga ravimi toimet ning kõrval- ja koostoimeid sama põhjalikult, kui seda on tehtud COVID-19 vaktsiinide puhul.“

Möödunud aasta lõpul kinnitati Euroopa ravimistrateegia, mis seab eesmärgiks taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamise ning ka värskelt valminud Eesti rahvastiku tervise arengukava aastani 2030 näeb ühe olulise sammuna ette patsientide omaosaluskoormuse vähendamise retseptiravimite eest tasumisel.

„Ravimipoliitika uuendamise protsessis on meie eesmärk jõuda koostöös ravimivaldkonna osapooltega lahendusteni, mis aitaksid kiirendada uute kliiniliselt efektiivsete ja kulutõhusate ravimite jõudmist patsientideni, vähendada veelgi patsientide omaosalust ravimite eest tasumisel, ennetada ravimite tarneraskusi ja leevendada nende mõju patsientidele,“ ütles minister Tanel Kiik.

Ravimipoliitika uuendamisele anti avalöök aasta tagasi juunis. Möödunud aasta septembris ja oktoobris toimusid arutelud viies teemapõhises töögrupis: 1) ravimite kvaliteet, tõhusus ja ohutus; 2) ravimite füüsiline kättesaadavus; 3) ravimite rahaline kättesaadavus; 4) ravimite ratsionaalne kasutamine ning 5) apteegiteenuse kvaliteet ja täiendavate teenuste arendamine.

Tänasel kohtumisel tutvustatakse huvirühmade tagasiside põhjal valminud uue ravimipoliitika kavandit. Ravimivaldkonna ekspertide koostöös valmiv ravimipoliitika tulevikusuundumusi kirjeldav dokument aastateks 2021-2030 on kavas kinnitada septembris, misjärel  koostatakse ravimipoliitika rakendamise tegevuskava konkreetsete lahendustega, mille poole ravimivaldkonna koostöös liikuda.

Ravimipoliitika videoümarlauale on oodatud osalema huvirühmade esindajad enam kui 30-st organisatsioonist, sh patsientide, arstide, veterinaararstide, õdede, teadlaste, tervishoiukõrgkoolide, proviisorite ja farmatseutide, ravimitootjate, ravimite müügiloahoidjate, ravimite hulgimüüjate, ministeeriumite ja riigiasutuste esindajad.

Ravimipoliitika eesmärk on efektiivsete, kvaliteetsete, ohutute ja taskukohaste ravimite järjepidev kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine, mis toetab inimeste tervena elatud eluea pikenemist ning patsientide elukvaliteedi paranemist. Kavandatav ravimipoliitika hõlmab ka veterinaarravimeid, toetab innovatsiooni ja läbipaistvust ravimivaldkonnas ning seab olulisele kohale digitehnoloogia ja terviseandmete parema kasutamise.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

Eesti annetab 900 000 COVID-19 vaktsiinidoosi viirusega võitlemiseks. Foto: unsplash.com
17.06.2021

Eesti annetab 900 000 COVID-19 vaktsiinidoosi viirusega võitlemiseks

Stenbocki maja 17. juuni 2021 - Valitsus otsustas, et Eesti annetab 900 000 ülejäävat AstraZeneca vaktsiinidoosi abivajavatele riikidele võitluseks koroonaviiruse pandeemiaga. Sellest 400 000 annetatakse üleilmse COVID-19 vaktsiinide jagamise mehhanismi COVAX kaudu ning üle jäänud vaktsiinidoosid kahepoolselt idapartnerluse riikidele.

17.06.2021

Tänasest on võimalik COVID-19 vaktsineerimiseks aeg broneerida alates vanusest 12 eluaastat

Alates tänasest, 17. juunist on digiregistratuuris www.digilugu.ee või riigi infotelefoni 1247 kaudu võimalik COVID-19 vaktsineerimiseks aeg broneerida lastele alates 12. eluaastast, seda Pfizeri vaktsiinile. Seni oli COVID-19 vastu vaktsineerimine võimalik neile, kes on vähemalt 16 aastased.