Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeerium vaatab üle tööturuteenuste pakkumise

„On oluline, et tööturul abi vajavad inimesed jõuaksid töötukassasse, kus on nende toetamiseks lai valik erinevaid teenuseid," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik
„On oluline, et tööturul abi vajavad inimesed jõuaksid töötukassasse, kus on nende toetamiseks lai valik erinevaid teenuseid," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Eilsel kabinetinõupidamisel andis tervise- ja tööminister ülevaate OECD ja Euroopa Komisjoni analüüsist, milles selgus, et Eesti tööturuteenuste pakkumise süsteem on üldjoontes efektiivne, kuid struktuursed väljakutsed tulenevad sotsiaaldemograafilistest arengutest, regionaalsetest erisustest ja oskuste mittevastavusest ning kõik abivajajad ei jõua töötukassasse. Nendele väljakutsetele paremini vastamiseks on plaanis muuta tööturuteenuste ja toetuste seadust ning esitada selle väljatöötamiskavatus valitsusele aasta lõpuks.

„On oluline, et tööturul abi vajavad inimesed jõuaksid töötukassasse, kus on nende toetamiseks lai valik erinevaid teenuseid. Samuti tuleb parandada erinevate osapoolte koostööd, sest tööturuga nõrgemalt seotud inimeste kaasamiseks on tööturuteenuste kõrval vaja ka sotsiaalteenuseid või muud tuge riigi ja omavalitsuste poolt. Eesti tööturuteenuste õiguslik raamistik peaks olema lihtsam ja koostöö teenuste osutamisel tihedam,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Ülevaates toodi OECD vastvalminud analüüsile tuginevalt esile, et tööturuteenuseid on arvukalt ja teenuste pakett on piisav, kuid süsteem on killustatud erinevate õigusaktide vahel ning ülemäära keerukas. Teenuste õiguslik korraldus tuleks OECD hinnangul üle vaadata ning kaaluda teenuste väljatöötamisel erinevate institutsioonide vahel koordinatsiooni tõhustamist. Samuti on oluline, et paremini võiks olla tööturuteenustega sihitatud nõrgalt tööturuga seotud sihtrühmad ehk inimesed, kes on valmis töötamiseks, kuid ei tööta üldse või töötavad madalapalgalistel, ajutistel või lühiajalistel töökohtadel. See tähendab, et kõik, kes tööturuteenuseid vajaksid ja seeläbi paremaid tulemusi tööturul võiksid saavutada, ei jõua töötukassasse.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Komisjoni struktuursete reformide tugiteenistuse (SRSS) rahastusel viis OECD 2019.– 2020. aastal läbi Eesti tööturuteenuste pakkumise analüüsi, mis koosneb kahest osast: teenuste pakkumise efektiivsuse ja sihtgruppide teenustega kaetuse analüüsist ning tööturuteenuste institutsionaalse ja õigusliku korralduse analüüsist. Analüüsiga on võimalik tutvuda OECD veebilehel.

Raporti esitlust on võimalik järelvaadata siit.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.