Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel luuakse 1200 uut lastehoiukohta

Kohalikud omavalitsused saavad alates juunist taotleda toetust kuni seitsmeaastastele lastele uute lasteaia- ja lapsehoiukohtade loomiseks. Omavalitsused võivad uusi lasteaiakohti luua kas ise või osta hoiuteenust erasektorilt. Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Lapsehoiukohtade loomise ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele (PDF)“ raames on võimalik toetust saada ka lastehoiuks öösiti, õhtuti ja nädalavahetustel, samuti erivajadustega laste hoidmiseks. 

„Teadupärast on suurim puudus lasteaiakohtadest sõimeealistel lastel Tallinnas ja Tartus. Kuni lapse pooleteise aastaseks saamiseni makstakse vanemahüvitist ning kolmandast eluaastast pole lasteaiakohtadega enam sedavõrd kitsas käes. Loodetavasti on Tallinn, Tartu ja teised suuremad linnad toetusraha aktiivsed taotlejad,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Euroopa Sotsiaalfondi eelarve lapsehoiukohtade loomise toetamiseks kuni seitsmeaastastele lastele on 6,5 miljonit eurot, millele lisandub kohaliku omavalitsuse omaosalus.  

Statistikaameti 2013. aasta tööjõu-uuringu kohaselt ei tööta Eestis 5800 tööealist inimest seetõttu, et neil tuleb hoolitseda eelkooliealiste laste eest. 93% neist on naised.  Seda kinnitab ka tööhõive lõhe väikeste lastega emade ja väikelasteta naiste vahel, mis on 26,3 protsendipunkti.

Kõnealuse Euroopa Sotsiaalfondi meetme esimene taotlusvoor algab 2015. aasta juunis ja selle viib läbi SA Innove. Täpsem info taotlusvooru kohta on peagi leitav SA Innove ja Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.


Aleksandra Solntseva
meediasuhete nõunik
Sotsiaalministeerium
626 9369
5826 2265
aleksandra.solntseva@sm.ee