Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatakse lastekaitse nõukogu

Vabariigi Valitsus otsustas täna moodustada sotsiaalministeeriumi juurde lastekaitse nõukogu, kelle ülesanne on riigi lastekaitsepoliitika eesmärkide seadmine ja elluviimine, lapse heaolu tagamist ja õiguste kaitset puudutavate ettepanekute esitamine ning lastekaitsealaseks ennetustegevuseks soovituste andmine.

„Lastekaitse nõukogu üks ülesanne on strateegiliste otsuste tegemine, millega tagame valdkondadeülese laste heaolu ja õiguste kaitse,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Laste toetamine ja võimalike probleemide ennetamine vajab senisest veelgi enam tähelepanu. Nõukogu loomisega soovime tuua laste heaolu teemad esiplaanile ja hoida neid fookuses poliitiliste otsuste tegemisel mistahes valdkonnas.“

Nõukogusse kuuluvad Lastekaitse Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Eesti Noorteühendust Liidu esindajad, samuti ka haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, justiitsminister, siseminister, rahandusminister ning Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi direktorid. Nõukogu esimees on sotsiaalkaitseminister, kelle vastutusalasse kuulub lastekaitsepoliitika koordineerimine. 

Veel uudiseid samal teemal

01.12.2015|Sotsiaalministeerium

Raske ja sügava puudega lastele suunatud teenuste kvaliteet ja kättesaadavus paraneb

Novembrist võimaldatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toel suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele suunatud lapsehoiuteenust ja tugiisiku teenust oluliselt suuremas mahus.

20.11.2015|Sotsiaalministeerium

Minister Tsahkna: Iga lapse elu ja täisväärtuslik areng on hindamatu

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna avab täna Lastekaitse Liidu konverentsi „Ära löö last – ka sõnadega“. Tsahkna sõnul panevad laste väärkohtlemise juhtumid tõdema, et meie ühiskonnas on jätkuvalt neid lapsevanemaid, kes vajavad nõustamist, tuge ja järeleaitamist.