Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi minivideote sarja avaloeng aitab märgata süvenevat vägivalda paarisuhtes

„Eesti inimesed on aastate jooksul üha enam hakanud mõistma, et erinevus on ühiskonna tavapärane osa ja sooliselt võrdsem ühiskond on kasulik kõikidele. Järjest enam inimesi nõustub, et lähisuhtevägivald ei ole pere siseasi ja sellesse tuleb sekkuda,“ ütles projekti eestvedaja, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Airi Mitendorf.
„Eesti inimesed on aastate jooksul üha enam hakanud mõistma, et erinevus on ühiskonna tavapärane osa ja sooliselt võrdsem ühiskond on kasulik kõikidele. Järjest enam inimesi nõustub, et lähisuhtevägivald ei ole pere siseasi ja sellesse tuleb sekkuda,“ ütles projekti eestvedaja, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Airi Mitendorf.

Sotsiaalministeerium avaldab alates 5. aprillist kuni jaanipäevani 10-osalise minivideote sarja “Võrdsem Eesti”, kutsudes sellega ära tundma ebavõrdsust ja vägivalda ning sellele ka reageerima ja abi otsima. “Võrdsem Eesti” videosarjas saavad sõna teadlased ja eksperdid. Esimene miniloeng keskendub lähisuhtevägivallale.

„Eesti inimesed on aastate jooksul üha enam hakanud mõistma, et erinevus on ühiskonna tavapärane osa ja sooliselt võrdsem ühiskond on kasulik kõikidele. Järjest enam inimesi nõustub, et lähisuhtevägivald ei ole pere siseasi ja sellesse tuleb sekkuda,“ ütles projekti eestvedaja, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Airi Mitendorf. „Pakume miniloengute sarjaga võimalust laiendada enda teadmisi ja juhime tähelepanu näiteks võrdse kohtlemise põhimõtetele, avalike ruumide ligipääsetavuse olulisusele, soolise ebavõrdsusega seotud väljakutsetele ühiskonnas, samuti aitame ära tunda soopõhist kübervägivalda.“

Üleeuroopalistes vägivallauuringutes on selgunud, et Eestis esineb Euroopa riikide võrdluses kõige rohkem füüsilist vägivalda ja kõige sagedamini on vägivallatsejaks pereliige. Iga kolmas naine Eestis on kogenud mingit liiki vägivalda.

Mitendorfi sõnul algab näiteks lähisuhtevägivalla puhul kontroll tavaliselt üsna pehmel moel, olles kaugel sellest, mida oleme harjunud pidama vägivallaks ning uuringud on isegi näidanud, et lähisuhtevägivalla hoiatusmärgid aetakse segamini romantika või armastusega. „Lähisuhtevägivalla ennetamine tähendab seega selle ilmnemise riskide äratundmist ning esimeses miniloengus vaadeldakse tähelepanekuid käitumismustritest, mida väärkohtlejad kasutavad süsteemselt oma partneri kontrollimiseks.“ 

Kuidas tunda ära süvenevat vägivalda paarisuhtes? Kust jookseb piir silmapaistva hoolivuse ning järk-järgult süveneva võimu ja kontrolli vahel paarisuhtes? Kas on üldse võimalik hoiduda end sidumast vägivaldse ja kontrolliva partneriga? Vaata esimest miniloengut: https://www.youtube.com/watch?v=bAC8duxbB90

Igal nädalal avaldatakse üks videoklipp sotsiaalministeeriumi Youtube´i kanalis, lühikesed videoklipid jooksevad iganädalaselt ETV kultuuriteadetes. 

Videote ajakava:

5. aprill - Airi Mitendorf: "Kus algab kontroll paarissuhtes?"

12. aprill - Kristiina Luht: „Kuidas ära tunda kübervägivalda?“

19. aprill - Jaanika Hämmal: "Miks meil on vähe meesõpetajaid?"

26. aprill - Christian Veske: "Mis kasu on meestel võrdõiguslikkusest?"

3. mai - Helen Biin: "Kas poliitika on sooliselt tasakaalus?"

10. mai - Liina Kanter: "Mitmekesisus töökohal"

17. mai - Agnes Einman: "Milles seisnevad võrdsed võimalused?"

24. mai - Meelis Joost: "Kellele on mõeldud ligipääsetavus?"

31. mai - Mariana Saksniit: "Kes on unustatud ohver?"

7. juuni - Merike Sisask: "Mida tähendab säilenõtkus?"

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Inimesed, kellel ei ole määratud puuet ning kelle lähikondlaste seaski ei leidu inimesi, kes on erivajadusega, ei tule sageli nende raskuste peale, mida mõni teine kaaskodanik kogeda võib ning milliseid lahendusi vajab, et elada võimalikult iseseisvat elu. Seda mitte pahatahtlikkuse või madala empaatiavõime tõttu, vaid lihtsalt puudub kogemus," ütles sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Lili Tiri. Pildil Meremuuseumi ligipääsetavad lahendused
09.07.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium kutsub üles märkama ligipääsetavust

Sotsiaalministeeriumil on valminud viis videoklippi, mis tutvustavad erinevate kasutajagruppide silme läbi ligipääsetavust ning selgitavad, miks on mugav ligipääs oluline igale Eesti elanikule.

„Soostereotüüpidest mõjutatud haridus- ja karjäärivalikute hind võib olla inimese jaoks üsna kõrge. See mõjutab töö leidmise võimalusi, palka, rahulolu töö ja eluga laiemalt, samuti töö- ja pereelu ühitamise võimalusi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo
01.07.2021|Sotsiaalministeerium

Eesti annab soolise võrdõiguslikkuse foorumil lubaduse võrdõiguslikkuse edendamiseks tehnoloogia ja innovatsiooni alal

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo osaleb täna 30. juunist 2. juulini toimuval Pariisi kõrgetasemelisel soolise võrdõiguslikkuse üritusel Generation Equality Forum, kus Eesti annab lubaduse veelgi jõulisemalt tegutseda selle nimel, et suureneks naiste osakaal loodusteaduste, tehnoloogia, sealhulgas IKT, inseneriteaduse ja matemaatika valdkonnas, seda nii hariduses kui tööturul.