Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleriks saab Hanna Vseviov

„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.
„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov.

Tänasest on sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina ametis Hanna Vseviov, kes juhtis viimased kuus aastat sotsiaalministeeriumis laste ja perede osakonda.

Hanna Vseviov on sotsiaalministeeriumis töötanud alates 2010. aastast. Ta omandas 2012. aastal kiitusega (cum laude) sotsiaalteaduste magistrikraadi ja õpib hetkel demograafia doktorantuuris. Kuni 2021. aastani oli Hanna Vseviov ka Euroopa Nõukogu Laste õiguste juhtivkomitee büroo liige.

„Hanna Vseviov on sotsiaalvaldkonna tippekspert, kes laste ja perede osakonna juhina on andnud olulise panuse valdkonna arengusse nii siseriiklikult kui mujal, tuues Eesti erialases kogukonnas maailmakaardile ka rahvusvaheliselt“, ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Olen Hannaga koos töötanud ning tean, et ta on tubli ja võimekas juht. Ühtlasi rõõmustan selle üle, et sotsiaalministeeriumis kasvavad ja arenevad tulevased tippjuhid,

„On vähe poliitikavaldkondi, mis mõjutavad inimese elu ja heaolu niivõrd vahetult kui seda on sotsiaalvaldkond. Minu eesmärk on, et mure korral oleks riigi tugi inimesele võimalikult nähtamatu, mugav ja proaktiivne. Hiljutised kriisid näitavad ka, et sotsiaalsüsteem peab olema senisest paindlikum ja valmis kiirelt reageerima uutele vajadustele, ütles sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviov. „Meditsiini ja tehnoloogiate areng ning nutikas andmete kasutamine võimaldab meil sotsiaalprobleeme tuvastada ja lahendada varasemast oluliselt kiiremini ja tulemuslikumalt. Minu soov on, et oleksime nende võimaluste kasutamisel julged.“

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on sotsiaalvaldkond riigipiire ületavate tervise-, energia- ja julgeolekukriiside keskel ühelt poolt uute väljakutsete ees ja samas ei ole kuhugi kadunud ka varasemad mured. „Sotsiaalvaldkonna lähiaastate suurimad väljakutsed on seotud sellega, kuidas tagada kõikidele inimestele ligipääs teenustele, muuta lapsesõbralikuks ja inimkeskseks erivajadusega laste teenused ja pikaajaline hooldus, abistada ohvreid, toetada sündimust ja palju muud.

Riigisekretär kuulutas avaliku konkursi sotsiaalala asekantsleri ametikoha täitmiseks välja eelmise aasta novembris. Eelmine sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse alustas jaanuarist tööd justiitsministeeriumi vanglate asekantslerina. 

Veel uudiseid samal teemal

„Kuigi tegemist on olnud siiski sõjategevusest tingitud lisaeelarvega, on mul hea meel, et ka Riigikogu kinnitas täna tunduvalt pikema perspektiiviga otsuse, nagu selleks on toimetulekupiiri tõstmise,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
19.05.2022|Sotsiaalministeerium

Lisaeelarvega toetatakse Eesti inimeste toimetulekut ja sõjapõgenike abistamist

Riigikogu kiitis täna heaks lisaeelarve, millega eraldatakse sotsiaalministeeriumi haldusalale kokku 192,8 miljonit eurot.

"Järjest olulisemaks on muutumas psühholoogilise esmaabi andmise oskused kriisiolukordades, mistõttu loodame vahetada kogemusi ka Ukraina sõjapõgenikele psühholoogise toe korraldamise osas,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
13.05.2022

Balti riikide vaimse tervise koostöökohtumisel vahetatakse kogemusi abi kättesaadavuse parandamiseks

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kohtub täna Riias Läti tervishoiuministri Daniels Pavlutsiga, ning osaleb vaimse tervise sümpoosionil, et vahetada kogemusi vaimse tervise abi pakkumisega seotud küsimustes. Olulisemate teemadena on arutlusel vaimse tervise teenuste osutamine kogukonna tasandil ja tervisekeskustes.