Sa oled siin

Sotsiaalministeeriumis arutati teisel ümarlaua kohtumisel partneritega võimalusi toidu ümberjagamise ehk annetamise ja abi suurendamiseks abivajajatele

Teisel toidujäätmete tekke vältimise ümarlaua kohtumisel andsid kohalikud omavalitused ülevaate, kuidas nemad leiavad ja hindavad oma piirkonna abivajajaid, millised on välja kujunenud praktikad inimeste toetamisel ja abistamisel ning toidu jagamisel. Ettekande tegid Tartu linna sotsiaal - ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak ning Alutaguse valla sotsiaaltöö juht Evi Kruzman. Valga Toidupanga juht Teresa Sale rääkis Toidupanga piirkondlikust koostööst kohalike omavalitsustega.

Lisaks arutati võimalusi ka kvaliteetse toiduülejääkide ümberjagamise - annetamise edendamiseks ja selles valdkonnas jagasid oma kogemusi toiduainetootjate esindajana AS Farmi müügidirektor Allan Tohver, kaubandusketi tegevustest toiduraiskamise vältimisel andis ülevaate Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats. Samuti rääkis toiduraiskamise vältimisest restoranides ja toitlustusasutustes restorani Leib Resto ja Aed omanik ning rohelise mõtteviisi entusiast Kristjan Peäske.  

Grupitöödes otsiti lahendusi, kuidas oleks võimalik Toidupanga, heategevusorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste koostöös paremini abivajajad üles leida ja kuidas katta paremini ära piirkonnad, kus toidu annetamine pole veel väga laialt levinud.

Lisaks abivajajate tulemuslikumale kaardistamisele keskenduti ka sellele, kuidas kaasata ja motiveerida potentsiaalseid annetajaid ning milline peaks olema riigi ja teiste organisatsioonide roll toidu annetamise koordineerimisel ning kas peaksid olema juhised annetajatele selle tegevuse ja protsessi arusaadavamaks tegemisel.

Ümarlaua kohtumiste eesmärk on üheskoos asjaosaliste organisatsioonidega mõelda läbi tegevused, mis aitaksid kaasa toidujäätmete tekke ennetamisele ja toiduainete paremale ärakasutamisele ning teadlikkuse tõstmisele toidu raiskamisega seotud keskkonnamõjudest. Lisaks on oluline koostöös kohalike omavalitsuste, riiklike asutuste, heategevusorganisatsioonide, kaubandusettevõtete, toidutootjate ja -käitlejatega ning kodanike algatustega luua tingimused ja koostöövõimalused potentsiaalsetele annetajatele, et nad saaksid kvaliteetsed toidu ülejäägid ära viskamise asemel suunata abivajajatele. Samuti on oluline läbi mõelda tegevused, mis aitaksid muuta inimeste hoiakuid.

Euroopa Komisjon on seadnud sihiks vähendada toidujäätmete teket kogu toidutarneahelas, et aidata saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärki, mille kohaselt tuleb 2030. aastaks vähendada kogu maailmas jaekaubanduses ja tarbimises ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid 50% ning vähendada tootmis- ja tarneahelas tekkivat toidukadu. Ka Eestilt oodatakse poliitika kujundamisel ning tegevuskavade koostamisel nendest eesmärkidest lähtumist.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmete kohaselt hävib või raisatakse ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust. Hävinud või raisatava toidu tootmiseks kulub ligikaudu üks neljandik igal aastal põllumajanduses tarbitavast veest ja selle toidu tootmiseks vajaliku põllumajandusmaa pindala võrdub Hiina pindalaga.

Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium ja Maaeluministeerium koostavad tegevuskava, millega soovitakse vähendada toidujäätmete tekkimist ja kvaliteetsete toiduülejääkide ümberjagamist. Toidujäätmete tekke vältimise kava valmib partneritega koostöös 2020. aasta lõpuks ja see on osa riigi jäätmekavast.

Teisel kohtumisel osalesid sotsiaalministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Oleviste hoolekande ja Avatud Lootuse Fondi, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi, Eesti Toidupanga, Punase Risti, Lastekaitse Liidu, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu, kohalike omavalitsuste esindajad, samuti Toiduliidu, Food Sharing Eesti, Prisma, Maxima, Rimi ja Lidli, Tere ASi ja AS Farmi ning Leib Resto ja Aed esindajad.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul otsustas töörühm alustada 30aastastele vaktsineerimisvõimaluse pakkumist varem selleks, et hajutada koormust digiregistratuurile ja sellega seotud haiglate IT-süsteemidele. Ka vabu aegu, mida tervishoiuteenuse osutajad järjest lisavad on, piisavalt – täna (14.05) kell 16 oli järgmisteks nädalateks saadaval ligi 8300 aega üle Eesti.
14.05.2021|Sotsiaalministeerium

COVID-19 vaktsineerimine avaneb homsest ka 30-39aastastele

Vähemalt 30aastased inimesed saavad COVID-19 vastu vaktsineerimiseks digiregistratuuris aega broneerima hakata alates laupäevast, 15. maist.

"Töötajate tervise kaitseks tuleb pidevalt hinnata töökeskkonnas esinevaid riske ning kohaldada meetmeid nende maandamiseks. Üheks võimalikuks maandamismeetmeks on kahtlemata ka isikukaitsevahendite õige kasutamine. Samuti on oluline vältida tööga seotud haigestumist, milleni võib viia kokkupuude erinevate ohtlike kemikaalidega. Seetõttu peab tööandja teadma, milliseid keemilisi ohutegureid töökeskkonnas esineb ning mis on nende mõju töötajate tervisele,“ sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
13.05.2021

Valitsus täiendas töökeskkonna keemiliste ohutegurite loetelu ning täpsustas kasutatavate isikukaitsevahendite valimist

Valitsuse otsusega täiendati töökeskkonna keemiliste ohutegurite loetelu uute ainete ja nende piirnormidega ning mitme aine senised piirnormid muudeti rangemaks. Täiendati ka isikukaitsevahendite valikloetelusid, mis annavad tööandjatele mittesiduvaid suuniseid isikukaitsevahendite valimisel. Muudatused võimaldavad tööandjatel tõhusamalt kaitsta töötajate tervist töökohtadel.