Sa oled siin

Sotsiaalminister kutsub väärtustama sotsiaaltöötajaid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni aastakonverentsi avamisel peetud kõnes kutsus sotsiaalminister Tanel Kiik üles väärtustama sotsiaaltöötajaid ja valdkonnas töötavaid inimesi ning arendama dialoogi sotsiaaltöötajate rolli väärtustamiseks, millega käib kaasas vääriline palk, sotsiaalsed garantiid ja lugupidamine ühiskonnas.

Muutuste saavutamiseks sotsiaalhoolekandes on oluline, et sotsiaaltöötajad oleksid valmis nende ellu viimises aktiivselt osalema ning mõtestama sellega oma rolli ühiskonnas. „Sotsiaalvaldkonnas on oluline toetada lahendusi, mis aitavad inimesel elada võimalikult kaua oma kodus ja olla iseseisev. Oluline on meeles pidada, et abi pakkumine algab alati kodu lähedalt,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik. „Inimest väärtustava sotsiaaltöö puhul ei saa me kindlasti unustada sotsiaaltöö tegijat, ehk sotsiaaltöötajat. Vananev ühiskond paneb sotsiaaltöö esimesena surve alla ja see eeldab, et selle ameti pidajad võtaksid ka rohkem avalikkuses sõna võrdsema ja parema Eesti eest. Loomulikult teeb ka muret väljaõppinud sotsiaaltöötajate nappus, kuid siin on peamiseks põhjuseks väike palk. Riik on aasta-aastalt tõstnud oma teenustes sotsiaaltöötajate töötasu osa, kuid arenguruumi on siin veel kindlasti. Seetõttu kutsun ka omavalitsusi veelgi enam väärtustama sotsiaaltöö tegijaid ning otsustajaid kuulama nende ettepanekuid.“

Sotsiaalhoolekande arendamisel on ministeeriumi põhitähelepanu pikaajalise hoolduse teenuste pakkumisel. Jätkuvalt on eesmärk suurendada teenuste mahtusid ja teenuste saajate ringi ning vähendada hooldusvajadusega inimeste ja nende perede omaosalust hooldusteenuste eest tasumisel. Mitmeid suuremaid ja väiksemaid muutuseid on ellu viidud pidevalt. Näiteks saavad erivajadustega inimestele abivahendid kättesaadavamaks, kuna mitmete vahendite puhul ei vajata soetamisel enam kordustõendit. Samuti muutub abivajaduse hindamine ja puude määramine sügava ja raske puudega lastele lihtsamaks, kui nende seisund on muutumatu või progresseeruv.

Sotsiaaltöö hea kuvandi loomisel ühiskonnas on lisaks riigile ja omavalitsustele oluline roll ka valdkondlikel erialaorganisatsioonidel, eriti Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonil. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ühendab sotsiaaltööga tööalaselt seotud ja seda väärtustavaid isikuid ning sotsiaaltöö valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid. Assotsiatsiooni eesmärk on sotsiaaltööd tegevate ja seda väärtustavate inimeste sotsiaalse heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamine ning sotsiaalpoliitika kujundamises osalemine.