Sa oled siin

Sügiskuudel jätkuvad erinevates maakondades vaimse tervise teabepäevad

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi juhtimisel ja Sotsiaalministeeriumi toetusel tegutsev Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsioon (VATEK) jätkab sügiskuudel teabepäevade korraldamist erinevates maakondades. Teabepäevade eesmärk on jagada teadmisi, kuidas vaimset tervist edendada ja kaitsta ning mida probleemide tekkimise korral ette võtta.
 
Teabepäevadega “Kuidas enda elu (mitte) untsu keerata?!” soovib VATEK rõhutada vaimse tervise tähtsust inimese heaolu juures. Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi tegevdirektori Merike Sisaski sõnul aitab positiivne vaimne tervis tunda elust rõõmu ning toime tulla muutuste ja keeruliste olukordadega. „Vaimse tervise häirete hulk on Eestis paraku suur. Samas on paikkonniti lünklik info, millist abi probleemide korral oleks võimalik saada. Lisaks esineb palju eelarvamusi, mille tõttu abi otsimisest üldse loobutakse,“ ütles ta. 
 
Sisaski sõnul on kartus häbimärgistamise ees seda suurem, mida madalam on teadlikkus vaimsest tervisest ja heaolust. „VATEK-i teabepäevade läbiviimisega on juba alanud eeltöö vaimse tervise poliitikadokumendi loomiseks. Ennetamise jaoks on oluline varajane märkamine ja riskirühmade kaardistamine läbi inimese elukaare,“ ütles Sisask.
 
Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialisti Andrea Kingi sõnul on vaimse tervise teema käsitletud rahvastiku tervise arengukavas. „Kuna teema on väga oluline, sünnib tulevikus VATEK-i, teiste mittetulundusühingute ja aktivistide kaasabil põhjalikum poliitikadokument. Dokumendis leiavad kajastuse prioriteedid, ideed ja mõtted, kuhu suunas edasi liikuda ning kuidas muuta keskkonda paremaks, et toetada laste, noorte, täiskasvanute ja eakate vaimset tervist,“ ütles Kink. 
 
Teabepäevade korraldaja VATEK ühendab sõltumatult tegutsevaid valitsusväliseid organisatsioone, kes soovivad kaasa rääkida vaimse tervise poliitika kujundamisel. Teabepäevade käigus kogutud rohujuuretasandi infot valdkonna problemaatika kohta kasutab VATEK sisendina vaimse tervise poliitikadokumendi koostamiseks.
 
Teabepäevad toimuvad võrgustikuprojekti „Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine“ tegevuste raames, mida viib ellu Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut. Projekti läbiviimist rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel, kaasrahastajaks on sotsiaalministeerium.
 
Infot piirkondlike teabepäevade toimumise kohta saab VATEK-i kodulehelt www.vatek.ee