Sa oled siin

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut esindab Eestit ÜRO Naiste Staatuse Komitee istungjärgul

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut osaleb 11. ja 12. märtsil New Yorgis iga-aastasel naiste staatuse teemalisel kõrgetasemelisel istungil ja peab ÜRO suures saalis Eesti riigikõne. Tänavu arutavad ÜRO liikmesriikide ministrid, spetsialistid ja organisatsioonid, kuidas tugevdada sotsiaalkaitset, pakkuda avalikke teenuseid ja kujundada taristu selliselt, et need toetaksid nii meeste kui ka naiste iseseisvat toimetulekut ja aktiivset osalemist kõigis ühiskonna valdkondades.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkuti sõnul on Eestis jätkuvalt murekohaks naiste suur hoolduskoormus. „Naiste ebaproportsionaalselt suur hoolduskoormus toob kaasa suurema soolise palgalõhe ja piiratumad karjäärivõimalused. Hoolduskoormuse võrdemaks jaotumiseks tuleb toetada nii meeste kui ka naiste töö- ja pereelu ühitamise võimalusi ning tagada sotsiaalteenuste kättesaadavus. Soolise vägivalla ohvritele samas suudame üha enam teenuseid pakkuda ning eri ametiasutuste koostöö kannatanute abistamiseks muutub üha sujuvamaks,“ ütles minister Sikkut.  

Ajakava:

11. märts

  • Euroopa Liidu ministrite hommikusöök, kus räägitakse naiste majandusliku iseseisvuse tõstmisest ja naiste soolise diskrimineerimise tõkestamisest tööturul.
  • Naiste Staatuse Komitee avamine ja debatt, kus osalevad kodanikuühiskonna organisatsioonid, poliitikud ja ÜRO partnerorganisatsioonid. Riigid tutvustavad arenguid kohtumise teemaga seotud valdkondades.
  • Eesti korraldatud kõrvalüritus soolise vägivalla ja uute tehnoloogiate teemal. Minister Riina Sikkut räägib Eesti kogemustest ja strateegiatest soolise vägivalla vastu võitlemisel.
  • Ümarlaud sotsiaalkaitse, avalike teenuste ja säästva infrastruktuuri kavandamise ning pakkumise headest tavadest ja poliitikatest, sh naiste esindatuse edendamisest erinevates sektorites. Minister Riina Sikkut peab kõne Eesti olukorra kohta käsitletavates valdkondades ja juhib ümarlauda.

12. märts

  • Naiste Staatuse Komitee istung, kus minister Riina Sikkut esitab ÜRO suures saalis Eesti riigikõne.
  • Minister Riina Sikkut võtab sõna kõrgetasemelisel ümarlaual, kus jagatakse kogemusi koostööst eri tasandi valitsusasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega.

Naiste Staatuse Komitee on globaalne valitsusvaheline organisatsioon, mis on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja naiste õigustele. Ministrit saadavad visiidil võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter, ohvriabi poliitika juht Kristiina Luht ja ministri nõunik Eneli Mikko.

8.03.2019