Sa oled siin

Tervisevaldkonnas viiakse läbi laiaulatuslik analüüs

Sotsiaalministeeriumi palvel korraldas Rahandusministeerium hanke tervisevaldkonna analüüsimiseks. Järgnevatel kuudel viiakse läbi ministeeriumi tervise-, e-teenuste ja innovatsioonivaldkonna, Terviseameti, Ravimiameti ja Tervise Arengu Instituudi tegevuste analüüs ning üle vaadatakse ka Eesti E-tervise SA ja Eesti Haigekassa seonduvad funktsioonid. Analüüs valmib tänavu mais. 

Sotsiaalministeeriumi strateegilise planeerimise juhi Kristiina Hundi sõnul on aja jooksul tervise valdkonnas üksiktegevuste toimimist ja nõuetele vastavust hinnatud läbi erinevate auditite ja analüüside, kuid tervikuna valdkonda uuritud ei ole. „Meil on vaja leida lahendused, kuidas reageerida paindlikult ühiskonnas toimuvatele muutustele ja toime tulla erinevate lisanduvate ülesannetega ilma, et riik kasvaks“, ütles Hunt.

Analüüsiga kaardistatakse hetkeolukord ning pakutakse lahendusi valdkonna tegevuste ja vastutuse jaotuse osas, eesmärgiga vähendada killustatust ja dubleerivaid tegevusi ning tagada ressursside optimaalne kasutamine. Samuti pööratakse tähelepanu tervisevaldkonna järelevalve kvaliteedile. 

Hanke võitis BG- Konsultatsioonid OÜ. Analüüsi vastutav ekspert on Jari Kukkonen, tervishoiusüsteemi ekspertidena on kaasatud Jaanus Pikani ja Andres Rannamäe ning ravimivaldkonna eksperdina Lembit Rägo. Analüüsi lõppraport valmib plaanide kohaselt 2016. aasta mais.

Tervisevaldkonna tegevuste ülevaatamise tulemused integreerib Rahandusministeerium riigi ülesannete analüüsi, mille eesmärk on riigi tõhusamaks toimimiseks vaadata üle riigi peamised tegevused ja struktuur tervikuna. 

21.01.2016

Veel uudiseid samal teemal

koroonavaktsiin
17.09.2020|Sotsiaalministeerium

Valitsus toetas 1,5 miljoni euro eraldamist COVID-19 vaktsiinide ettemaksuks

Vabariigi Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel 1,5 miljoni euro eraldamist Eesti sissemakseks Euroopa erakorralise toetuse instrumenti, et finantseerida COVID-19 vaktsiinide eelostulepinguid, mis aitavad tagada vaktsiini jõudmise Euroopa Liidu riikidesse. Euroopa Komisjonil on esialgu kavas sõlmida eelostulepingud seitsme vaktsiinitootjaga.

apteeker
09.09.2020

Sotsiaalministeerium soovib apteekri lähtetoetuse tingimusi paindlikumaks muuta

Sotsiaalministeerium esitas Riigikogus menetluses oleva ravimiseaduse muutmise eelnõule 205 SE muudatusettepanekud, millega muuhulgas soovitakse apteekri lähtetoetuse taotlemise tingimusi paindlikumaks muuta. Muudatuse eesmärk on motiveerida proviisoreid või farmatseute asuma tööle Eesti piirkondades, kuhu proviisorite ja farmatseutide leidmine on praktikas osutunud keeruliseks.