Sa oled siin

Tööandja saab õiguse saata edaspidi töötaja nägemiskontrolli ka silmaarsti ja optometristi juurde

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, millega tööandja saab õiguse saata töötaja tervisekontrollide vahepealsel ajal ilma töötervishoiuarsti kinnituseta silmaarsti või optometristi tehtavasse silmade ja nägemise kontrolli.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, millega tööandja saab õiguse saata töötaja tervisekontrollide vahepealsel ajal ilma töötervishoiuarsti kinnituseta silmaarsti või optometristi tehtavasse silmade ja nägemise kontrolli.

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, millega tööandja saab õiguse saata töötaja tervisekontrollide vahepealsel ajal ilma töötervishoiuarsti kinnituseta silmaarsti või optometristi tehtavasse silmade ja nägemise kontrolli. Juhul, kui nägemishäire on tuvastanud silmaarst või optometrist,  on tööandjal samuti kohustus hüvitada prillide või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus.

Töötaja tervisekontrollid toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant. Silmanägemine võib aga kuvariga töötamise tõttu muutuda ka kahe tervisekontrolli vahel nii ulatuslikul määral, et töötaja võib vajada kas uusi prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid. „Kui varem hüvitati prillide maksumus vaid nägemisteravuse vähenemise korral, siis eelnõu kohaselt saaksid edaspidi hüvitist töötajad sõltumata sellest, milline nägemishäire töötajal esineb ning sellest, milline tervishoiuteenuse osutaja, kas töötervishoiuarst, silmaarst või optometrist, on töötaja nägemisteravust kontrollinud ja vastava otsuse väljastanud,“ ütles sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna nõunik Eneken Sepa.

Seega on määruse eelnõus on pandud tööandjale kohustus aktsepteerida lisaks töötervishoiuarsti poolt väljastatud tervisekontrolli otsusele ka optometristi ja silmaarsti poolt välja antud nägemisteravust tõendavat dokumenti selle kohta, et töötaja vajab kuvariga tööks prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid.

Eelnõu kohaselt on edaspidi prille või muude nägemisteravust korrigeerivate abivahendite hüvitamine tööandjale ka tulu- ja sotsiaalmaksu vaba juhul, kui nägemisteravuse muutuse on  kinnitanud töötervishoiu arsti asemel ka silmaarst või optometrist. Lisaks muutub töötajatele prillide või muud nägemist korrigeerivate abivahendite soetamise võimalus paindlikumaks, kuna edaspidi  saab tööandja saata töötaja, kes on teavitanud tööandjat nägemisteravuse muutumisest, kohe silmaarsti või optometristi juurde silmade ja nägemise kontrolli. Sellega paraneb töötervishoid töökohtadel ning  tööandja hoiab kokku töötervishoiuarsti kontrolliga seotud kulusid, kuna ei pea enam ainult silmade ja nägemise kontrolli pärast töötajat töötervishoiuarsti juurde saatma, et saada maksusoodustust.

Statistikaameti andmetel oli 2019. aastal Eestis kokku 598 300 palgatöötajat. Eesti tööelu-uuringu (2015.a) andmetel puutub 46,5% töötajatest töötamisel vähemalt veerandi tööajast kokku kuvariga.

Vabariigi Valitsuse määruste muutmise eelnõu seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmisega on saadetud kooskõlastamisele eelnõude infosüsteemi EIS, kus sellele saab anda tagasisidet kuni 21. jaanuarini 2021.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

 „Vaktsineerimine pakub vajalikku kaitset ja võimalust naasta kiiremini tavapärase töökorralduse juurde ja kutsun üles tegema ettevalmistusi vaktsineerimiseks, juhindudes selleks antavatest suunistest ning panustades, et kõik hoolekandeasutuste töötajad ning elanikud kasutavad võimalust vaktsineerimiseks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.01.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium arutas omavalitsustega COVID-19 olukorda ja vaktsineerimise plaani

Tänasel sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel KOV juhtide ja sotsiaalosakondade juhatajatega arutati COVID-19 olukorda hoolekandeasutustes ning sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet andsid ülevaate toest COVID-19 ennetamisel hoolekandeasutustes. Sotsiaalministeerium selgitas omavalitsustele lähinädalate vaktsineerimise plaane. Samuti anti ülevaade toiduabi uuest korraldusest.

Kaanefoto
31.12.2020

2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Jaanuarist aprillini makstakse haigushüvitist alates teisest päevast. 1. oktoobrist saavad kõik 65-aastased ja vanemad tasuta vaktsineerida gripi vastu. 1.aprillist tõuseb vanaduspension enam kui 20 euro võrra, selleks tõstetakse pensioni baasosas 16 euro võrra ning lapse kasvatamise eest suureneb pensionilisa. Rahvapension tõuseb 30 euro võrra.