Sa oled siin

Turismisektoris töö kaotanutele hakatakse pakkuma täiendavaid tööturuteenuseid

„EGFi toel tahame töö kaotanud inimestele pakkuda tõhusamalt erinevaid koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii erialaseid koolitusi, eesti ja võõrkeelte kursusi, arvuti- ja digioskuste koolitusi, aga näiteks ka otseselt koroonaviiruse levikuga seotud turvalise teeninduse koolitusi. Lisaks pakume aasta algusest nii siseriiklikult kui EGF projektist ettevõtluse alustamise toetust senisest suuremas määras,“ ütles minister.
„EGFi toel tahame töö kaotanud inimestele pakkuda tõhusamalt erinevaid koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii erialaseid koolitusi, eesti ja võõrkeelte kursusi, arvuti- ja digioskuste koolitusi, aga näiteks ka otseselt koroonaviiruse levikuga seotud turvalise teeninduse koolitusi. Lisaks pakume aasta algusest nii siseriiklikult kui EGF projektist ettevõtluse alustamise toetust senisest suuremas määras,“ ütles minister.

Sotsiaalminister kinnitas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) toetuse kasutamise tingimused, millega on võimalik 7,4 miljoni euro eest täiendavalt rahastada tööturuteenuseid COVID-19 kriisi tagajärjel turismi ja sellega seotud sektorites töö kaotanud inimestele. Kokku on töötukassal võimalik selle eest pakkuda tööturuteenuseid enam kui 5000 inimesele.

Sotsiaalministri Tanel Kiige sõnul on raskustesse sattunud turismi ja sellega seotud sektorite töötajatel tööturul konkurentsivõime parandamiseks oluline tõsta kvalifikatsiooni ja omandada uusi oskusi. „EGFi toel tahame töö kaotanud inimestele pakkuda tõhusamalt erinevaid koolitusvõimalusi, mis hõlmavad nii erialaseid koolitusi, eesti ja võõrkeelte kursusi, arvuti- ja digioskuste koolitusi, aga näiteks ka otseselt koroonaviiruse levikuga seotud turvalise teeninduse koolitusi. Lisaks pakume aasta algusest nii siseriiklikult kui EGF projektist ettevõtluse alustamise toetust senisest suuremas määras,“ ütles minister.

Toetusi saavad turismimajanduse arvestusse kuuluvate sektorite sh majutuse, toitlustuse,  reisikorralduse ja transpordi sektori töötajaid, kes on töö kaotanud alates käesoleva aasta 13. märtsist kuni 11. novembrini.

EGFi vahenditest on kavas pakkuda:

  • mitmekülgset täiend- ja ümberõpet nii lühemate tööturukoolituste kui kuni 2,5 aastase kestusega tasemeõppena;
  • võimalust leida uus töö teises valdkonnas läbi tööpraktika;
  • ettevõtluse alustamise toetust kuni 6000 eurot ja ettevõtlust toetavaid järelteenuseid (koolituse ja mentorluse kulu hüvitamine);
  • mobiilsustoetust soodustamaks töö leidmist elukohast eemal, hüvitades 4 kuu vältel inimese kaugemale tööle sõitmise kulud.

Samuti esitas Eesti Euroopa Komisjonile uuendatud taotluse EGF-i vahendite kasutamiseks. Euroopa Komisjon hindab taotlust koos Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukoguga. Euroopa Komisjon rahastab EGF projekte kuni 60% ulatuses, 40% projekti eelarvest katab liikmesriik. Kokku võtab rahastamisotsus tavapäraselt aega umbes pool aastat, kuid liikmesriik võib tegevustega alustada varem. Eestil on plaanis teenuste pakkumisega alustada jaanuarist 2021.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

 „Vaktsineerimine pakub vajalikku kaitset ja võimalust naasta kiiremini tavapärase töökorralduse juurde ja kutsun üles tegema ettevalmistusi vaktsineerimiseks, juhindudes selleks antavatest suunistest ning panustades, et kõik hoolekandeasutuste töötajad ning elanikud kasutavad võimalust vaktsineerimiseks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.01.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium arutas omavalitsustega COVID-19 olukorda ja vaktsineerimise plaani

Tänasel sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel KOV juhtide ja sotsiaalosakondade juhatajatega arutati COVID-19 olukorda hoolekandeasutustes ning sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet andsid ülevaate toest COVID-19 ennetamisel hoolekandeasutustes. Sotsiaalministeerium selgitas omavalitsustele lähinädalate vaktsineerimise plaane. Samuti anti ülevaade toiduabi uuest korraldusest.

Kaanefoto
31.12.2020

2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Jaanuarist aprillini makstakse haigushüvitist alates teisest päevast. 1. oktoobrist saavad kõik 65-aastased ja vanemad tasuta vaktsineerida gripi vastu. 1.aprillist tõuseb vanaduspension enam kui 20 euro võrra, selleks tõstetakse pensioni baasosas 16 euro võrra ning lapse kasvatamise eest suureneb pensionilisa. Rahvapension tõuseb 30 euro võrra.