Sa oled siin

Uue rahvatervise seaduse eelnõu läks kooskõlastusringile

rahvatervise seadus
„Eriti oluline on kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena. See on vajalik kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks," ütles minister Tanel Kiik.

Sotsiaalministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks uue rahvatervise seaduse eelnõu. Rahvatervise seadusega pannakse paika rahvatervise valdkonna üldine korraldus ning nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks. Alates 1995. aastast senini kehtiv rahvatervise seadus asendatakse uue terviktekstiga.

„Ühiskonna edukus ja majanduslik heaolu sõltub otseselt meie inimeste tervisest ja töövõimest. Tervis on ka üks peamisi inimeste elukvaliteedi mõjutajaid. Kõik inimeste tervise kaitseks ja edendamiseks suunatud tegevused on investeering tulevikku,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Uue seadusega pannakse paika rahva tervise kaitsmise põhimõtted ning sõnastatakse selgemalt erinevate asutuste ja osaliste vastutus ohutu ja tervist toetava elukeskkonna kujundamisel. Ühine arusaam neist põhimõtetest võimaldab meil ühiskonnana liikuda tuleviku suunas, kus meie inimesed saavad elada kauem tervena, inimeste elukvaliteet paraneb, ebavõrdsust on vähem ning meie lapsed on terviseriskide eest paremini kaitstud – siin on meil kõigil oma roll ja vastutus kanda“.

Rahvatervise seadus reguleerib rahvatervise valdkonna korraldust ja põhimõtteid, samuti mitmeid olulisi rahva tervise kaitsmiseks vajalikke nõudeid ja piiranguid, mida teised õigusaktid ei kata. Rahvatervise seaduses ja selle määrustes on kehtestatud nõuded paljudele teenustele ja asutustele, millega inimesed igapäevaselt kokku puutuvad. Näiteks on rahvatervise seaduse alusel reguleeritud lasteaedadele, koolidele ning hoolekandeasutustele kehtivad keskkonna- ja toitlustamise nõuded. Samuti on rahvatervise seaduse alusel sätestatud nõuded näiteks elektromagnetväljadele, kosmeetikatoodetele, iluteenustele ning ujulatele.

Eelnõu üheks oluliseks sihtrühmaks on lapsed. Eelnõuga on kavas keelustada solaariumi- ja tätoveerimisteenuste pakkumine alaealistele. Rahvusvahelistes uuringutes on leitud, et tätoveerimisvärvid sisaldavad kantserogeenseid ühendeid. Mida varasemas eas inimene nende ainetega kokku puutub, seda suurem on tõenäosus elu jooksul vähki haigestuda. „Samuti on teaduslikult tõestatud, et noores eas solaariumi kasutamine suurendab melanoomi haigestumise riski,“ ütles minister Tanel Kiik. „Oleks vastutustundetu lasta jätkuda praktikal, kus lastel on nendele teenustele juurdepääs olemas, kuigi teadusuuringute tulemused näitavad selgelt, et nendega kaasnevad terviseriskid.“

Eelnõuga ajakohastatakse ka kohaliku omavalitsuse ülesandeid rahvatervise valdkonnas. „Kohalikel omavalitsustel on juba praegu suur vastutus elukeskkonna kujundamisel ning paljude oluliste teenuste pakkumisel, mis mõjutavad otseselt ka rahvastiku tervist,“ ütles minister Tanel Kiik. „Rahvastiku tervise arendamisega on oluline tegeleda süsteemselt ning tuginedes analüüsidele ja uuringutele, see peaks olema osa kohaliku omavalitsuse arendustegevusest.“

Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul toob iga tervisevaldkonda panustatud euro ühiskonda tagasi neli eurot. Tervemad inimesed osalevad rohkem ühiskondlikes tegevustes, panustavad rohkem majandusse ja tööturgu, vajavad vähem sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. Panustamine ennetusse säästab pikaajaliselt otseselt kogu ühiskonna ressursse. „Peame panustama tõhusatesse ennetustegevustesse, seda nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil,“ ütles minister Tanel Kiik. „Eriti oluline on kujundada lastele elu-, õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab tervise hoidmist ning võimaldab neil seeläbi elada tulevikus kauem tervena. See on oluline ja vajalik kogu riigi arengu ja tuleviku jaoks.“

Uus seadus on kavandatud jõustuma 2020. aasta 1. septembril.

Veel uudiseid samal teemal

küsitlus
26.11.2020|Sotsiaalministeerium

Küsitlus: Maskikandjate osakaal kasvas novembri keskpaigaks võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda

Inimeste ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes on tõusnud viimase kuue kuu kõrgeimale tasemele. Elanike toetus viiruse leviku tõkestamiseks seatud meetmetega jätkamiseks on kõrge, meetmete karmistamist toetavate inimeste osakaal suureneb. Novembri keskpaigaks kasvas maskikandjate osakaal võrreldes novembri algusega enam kui kaks korda (25% → 62%), valmisolek COVID-19 vastu vaktsineerida püsib 60% juures, selgub sotsiaalministeeriumi tellimusel novembri keskel tehtud Turu-uuringute AS küsitlusest.

tervishoid
25.11.2020

Minister Kiik: Tervishoiu rahastamine vajab süsteemset muutust

Tervishoiu rahastamine peamiselt töötavate inimeste sotsiaalmaksust ei ole tänapäeval üha sagedamini kasutatavate paindlike töövormide tingimustes enam jätkusuutlik. Elanike ootused tervishoiule kasvavad, samas väheneb nende inimeste hulk, kes ravikindlustusse panustavad. Praeguse olukorra jätkudes peavad inimesed üha suurema osa maksma omast taskust, mistõttu vajab tervishoiu rahastamine süsteemset muutust, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik täna, 25. novembril Arenguseire Keskuse raporti „Eesti tervishoiu tulevik. Stsenaariumid aastani 2035“ esitlusel.