Sa oled siin

Uued tervisekeskused panevad aluse tugevamale perearstiabile

Esmatasandi tervisekeskuste projekte hinnanud valikukomisjon teeb valitsusele ettepaneku kinnitada kõik 59 projekti investeeringute kavva. Ühtlasi kutsus sotsiaalministeerium kokku töörühma, mis töötab välja esmatasandi organisatoorse mudeli ja arengusuunad.

Sotsiaalministeerium seadis eesmärgi, et juba 2018. aasta lõpuks valmiksid esimesed 15 esmatasandi tervisekeskust, mis peavad tõstma ravi kvaliteeti, laiendama teenuste kättesaadavust ja soodustama tervishoiu eri tasandite koostööd. Komisjoni ülesanne oli hinnata projektide mõju seatud eesmärkide saavutamiseks, selle põhjendusi, kuluefektiivsust ja suutlikkust kogu projekt ellu viia.

Valikukomisjoni kuulunud sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna nõuniku Kaija Lukka sõnul on tal hea meel, et kõik taotlused said positiivse hinnangu. „Kindlasti oli selle saavutamisel abiks hästi sõnastatud taotluste juhend ja tõhus taotlejate nõustamine, mis ei jätnud eksimiseks palju ruumi, kuid põhilised tegurid olid siiski taotlejate tõsine soov parandada perearstiabi kättesaadavust oma paikkonna inimestele ning reaalne visioon oma projekti elluviimiseks.

„Nüüd kus projektid on hinnatud, peame edasi pingutama ning paralleelselt kaasaegsete ruumide ehitamisega välja töötama esmatasandi tervishoiu sisulise mudeli ja esmatasandi arengusuunad, kaasates sellesse kõiki osapooli,“ lisas Lukka. „Seetõttu olemegi kokku kutsunud töörühma, kes koondaks senistes analüüsides esitatud olulised ettepanekud ning sõnastaks eesmärgid, kuhu me tulevikus jõuda soovime ning paika panna tegevuskava, mis soovitud arengut toetaks.“                         

Taotlusi hindavasse komisjoni kuulusid Terviseameti, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna, Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad. Organisatoorse mudeli ja arengusuundade väljatöötamiseks kokkukutsutud töörühma on kaasatud Eesti Haigekassa, Terviseamet, Eesti Perearstide Selts ja Tartu Ülikooli Peremeditsiini õppetool. Vajadusel kaasatakse ka teisi osapooli ja spetsialiste.