Sa oled siin

Uus rakendus annab parema ülevaate tööpoliitika näitajatest

Sotsiaalministeeriumi ja statistikaameti koostöös on valminud interaktiivne töölaua rakendus, mis annab selge ülevaate erinevatest tööpoliitika näitajatest. Rakendus kasutab andmete visualiseerimiseks eelkõige statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu andmeid ning lisaks erinevaid andmekogusid, lubades kasutajal ise interaktiivselt visualiseerida andmeid, samuti luua monitooringuks vajalikke aegridu ning jälgida peamiste näitajate muutust ajas. Nii on võimalik koostada sobivaid infograafikuid tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse valdkondades kasutades selleks erinevaid tausttunnuseid nagu näiteks haridustase.

Tööpoliitika näitajate kasutajasõbralikku vormi viimine aitab riigi poolt kogutud teavet paremini ka kasutajateni viia. „On hea meel, et koostöös statistikaametiga on saanud võimalikuks juba kogutud andmeid tööturu näitajate kohta pakendada kasutajale mugavaks ja selgeks tervikuks,“ ütles sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. „Loodud töölaua rakendus on kindlasti heaks abiliseks üliõpilastele, analüütikutele, ametnikele, ajakirjanikele kui kõigile teistele, kes vajavad oma tööks või õpinguteks võimalust ise lihtsalt koostada jooniseid, et andmeid selgelt esitleda.“

Statistikaameti peadirektori asetäitja IT alal Andres Kukke tõdes, et koostöö sotsiaalministeeriumiga oli väga inspireeriv. „Kui siiani on statistikaameti ava-andmed olnud kättesaadaval printsiibil üks tabel korraga, siis rakenduses on kasutajal võimalik ühes ja samas aknas dünaamiliselt ning interaktiivselt analüüsida erinevaid tunnuseid ja näitajaid. Nii saab trende paremini analüüsida. Loodame, et selline koostöö on inspiratsiooniks ka teistele ministeeriumidele,“ sõnas Kukke.

Töölaua rakendus võimaldab kuvada jooniseid nelja valdkonna ja nende alamvaldkondade andmetest ning lisada neile ka tausttunnuseid. Nii saab näiteks paari liigutusega kuvada tulp- või joondiagrammi tööhõive määra muutumise kohta viimasel kümnel aastal töövõime tunnuse järgi. Selleks tuleb tööhõive valdkonna alt valida näitajaks tööhõive määr, kohendada vaikimisi pakutavat ajaperioodi ja vanusevahemikku ning valida tausttunnuseks vähenenud töövõime.  

Tööpoliitika näitajate töölaua rakendus on valminud Euroopa Sotsiaalfondi toel ning sellega on võimalik tutvuda statistikaameti veebis: https://shiny.stat.ee/tooturg/