Sa oled siin

Uus soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on Liisa Pakosta

Sotsiaalkaitseminister nimetas täna uueks soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuks Liisa Pakosta, kes alustab tööd 3. oktoobrist. Senine soolise võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper uuesti sellele ametikohale ei kandideerinud.
 
Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna sõnul rääkis otsuse langetamisel Liisa Pakosta kasuks tema laialdane valdkondliku ja ühiskonnaalase töö kogemus. Liisa Pakosta on olnud aastatel 2009 – 2015 sotsiaalkomisjoni, hariduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Riigikogus, aastatel 1999 – 2001 Talllinna linnavalitsuse haridus- ja rahvusküsimuste eest vastutav liige. Ta on seisnud lapsevanemate võrdse kohtlemise eest tööelus, võrdse ligipääsu eest hariduses, teaduses, keeleküsimustes ning kultuuris. Liisa Pakosta on olnud Riigikogu Inimõiguste toetusrühma liige, inimõiguste kaitse eest seisva Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee liige.
 
„Uuel volinikul on kindlasti olemas kogemused selleks, et laiendada võrdse kohtlemise teemade ringi ja kandepinda ühiskonnas. Soovin, et lisaks sugudevahelise võrdsuse tagamisele oleksid inimesed senisest paremini kaitstud ka diskrimineerimise eest vanuse, rahvuse, rassi, usutunnistuse, veendumuste ja puude alusel. Voliniku rolli laiendamine eeldab tuntust, võimekust kaasata ühiskonna erinevaid osapooli ja kogukondi ning kogemusi seadusandluse väljatöötamisel ning analüüsimisel. Mul on samuti hea meel, et Liisa Pakosta on juba aktsepteeritud arvamusliider, mitte ei pea hakkama end selles rollis tõestama,“ kommenteeris otsust Margus Tsahkna.
„Kuna oluliselt on teiste seas kasvanud volinikule esitatud kaebuste arv seoses lapsevanemaks olemisega, on Liisa Pakosta kogemus viie lapse emana ja Latekaitseliidu toetajaliikme ning Lastevanemate Liidu eestseisuse liikmena nende lahendamisel kindlasti hindamatu väärtusega,“ lisas minister.

45-aastane Liisa Pakosta on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnast, tema uurimistöö teemaks oli lapsevanemluse paradigmad Eestis. Praegu kirjutab ta doktoritööd teemal Euroopa Liidu energiadirektiivi rakendamise mõjust kultuuriväärtustele sotsiaalse ebavõrdsuse kontekstis.
 
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik on iseseisvalt tegutsev, sõltumatu ja erapooletu ametiisik, kes jälgib soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist. Vastavalt seadusele tagab ta isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse, rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. „Kohtumisel on Liisa Pakosta mulle kinnitanud, et ta tegutseb kõnealuses ametis sõltumatult ja iseseisvalt ning lahkub erakonnast,“ selgitas minister.