Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks elatisabifondi skeemi rakendamise 2017. aastast

Margus Tsahkna
Margus Tsahkna

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks perehüvitiste seaduse eelnõu, millega luuakse elatisabi skeem ning koondatakse ühte seadusesse senised riiklike peretoetuste ja vanemahüvitiste seadused. Elatisabi skeemi eesmärgiks on garanteerida üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha laekumine ning elatisvõlglastelt võlgade karm sissenõudmine.

„Selle sammuga astub riik jõuliselt üksinda last kasvatava vanema poolele. Riik tagab lapsele igakuiselt vähemalt sajaeurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. Elatisabi fondi rakendamiseks on riigieelarves ette nähtud 7,2 miljonit eurot ning see jõustub 2017. aasta 1. jaanuarist.

Ministri sõnul ei tohi lapsed, keda hinnanguliselt on 12 500, olla kannatajaks vanemate omavaheliste suhete tõttu. „Iga laps on oluline ja riik peab suutma tagada kõigile lastele arenguvõimalused. Seni on üksinda last kasvatavad vanemad olnud nõrgemaks pooleks, kuid nüüd astub riik nende selja taha, et koos seista laste heaolu eest“, ütles Tsahkna. Elatisabi nõutakse edaspidi võlgnikelt sisse.

Elatisabifondi loomine on kokku lepitud Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2015-2019, et leevendada üksikvanemaga elavate laste vaesust.

Perehüvitiste seaduse eelnõuga muudetakse lisaks ka 19 eriseadust, mis on seotud Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi kasutuselevõtuga 2017. aastal. Uus infosüsteem pakub mugavamat ja kiiremat toetuste, hüvitiste ja teenuste taotlemist e-keskkonnas ja vähendab seeläbi võimalikku dubleerimist. „Senine praktika ei vasta enam ühiskonna vajadustele ja ootustele. Seega peab süsteem muutuma inimesele veelgi mugavamaks ja tõhusamaks,“ sõnas Tsahkna.

Eelnõu on kavas jõustada 2017. aasta 1. jaanuaril, lähikuudel menetleb seda Riigikogu.
  
Rohkem infot elatisabifondi kohta leiab ministeeriumi kodulehelt:
http://sm.ee/et/uudised/minister-tsahkna-elatisabifondi-rakendamisega-as...
http://sm.ee/et/uudised/elatisabifondi-skeem-valja-tootatud