Sa oled siin

​Valitsus toetas 102,2 miljoni euro eraldamist töötasu hüvitise maksmiseks

„Töötasu hüvitise pikendamisega koos muudame ka selle saamise tingimusi. Töötasu hüvitisele on õigus kõikide tegevusalade ettevõtetel, sest märtsis kehtivad piirangud on varasemast märksa ulatuslikumad ning mõjutavad tuhandeid ettevõtteid,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.
„Töötasu hüvitise pikendamisega koos muudame ka selle saamise tingimusi. Töötasu hüvitisele on õigus kõikide tegevusalade ettevõtetel, sest märtsis kehtivad piirangud on varasemast märksa ulatuslikumad ning mõjutavad tuhandeid ettevõtteid,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Eilsel istungil kiitis Vabariigi Valitsus heaks 2021. aasta lisaeelarve, millega eraldatakse 102,2 miljonit eurot töötasu hüvitise maksmiseks. Lisaeelarve eelnõu anti täna üle Riigikogule. Hüvitist makstakse töötajatele märtsi ja aprilli eest ja seda saavad taotleda tööandjad, kelle käive on langenud poole võrra sõltumata tegevusalast.

Inimeste töökohtade ning majandusliku toimetuleku säilitamiseks makstakse piirangute ja kriisi mõjude tõttu kannatanud ettevõtete töötajatele ja FIE-dele töötasu hüvitist. „Töötasu hüvitise pikendamisega koos muudame ka selle saamise tingimusi. Töötasu hüvitisele on õigus kõikide tegevusalade ettevõtetel, sest märtsis kehtivad piirangud on varasemast märksa ulatuslikumad ning mõjutavad tuhandeid ettevõtteid,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Ettepaneku kohaselt saab töötasu hüvitist taotleda ettevõte, mille käive on taotluse esitamisele eelnenud kuul langenud vähemalt 50% võrreldes referentsperioodiga (kas perioodiga 01.12.2019 – 29.02.2020 või 01.07.2020-31.12.2020), FIE-de puhul on võrdlusbaasiks 2019. a tuludeklaratsiooni andmed.

Töötukassa kompenseerib 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 1 000 eurot kuus (bruto). Hüvitis kantakse töötaja pangaarvele.

Toetust makstakse ka FIEdele, FIE toetuse suurus on 584 eurot kuus.

Töötasu hüvitise maksmiseks kulub prognoosi kohaselt 140,1 mln eurot, millest lisaeelarvega eraldatakse 102,2 mln eurot tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali.

Töötasu hüvitise maksmist laiendatakse kaotades piirangud tegevusala koodidele. Lisaeelarve koostamisel on arvestatud ka reserviga, juhul, kui ilmneb vajadus piirangute pikendamiseks.

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

„Vägivald, nii vaimne kui ka füüsiline, ei ole mingil juhul aktsepteeritav. See puudutab otseselt või kaudselt kogu meie ühiskonda – naisi ja mehi, lapsi ning vanemaealisi. Inimesi meie ümber, kelle puhul me seda ehk aimatagi ei oska,,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.
11.05.2021|Sotsiaalministeerium

Ministrite üleskutse: märkame vägivalla ohvreid meie ümber

Täna, 11. mail möödub kümme aastat päevast, mil Euroopa Nõukogu liikmesriigid allkirjastasid naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni. See on riikidevaheline kokkulepe, mis seab esikohale vägivalla all kannatanud, kohustab riiki pakkuma neile võimalikult palju tuge ja teenuseid, juurutab ühiskonnas mõistmist, et vägivallal puudub igasugune õigustus ning rõhutab, et vägivallaakt lapse juuresolekul on vägivalla raskeim vorm. Konventsiooniga on liitunud ja selle ratifitseerinud 33 riiki.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tõdeb, et naise moodustatud sooliselt mitmekesine valitsus on suur samm edasi. „See, et praeguse valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus, oli väga läbimõeldud otsus. Riigikogus ja kohalike omavalitsuste volikogudes on naiste osakaal tõusnud 28% piirimaile, kuid jäänud kahjuks sinna pidama“ ütles Riisalo.
08.05.2021|Sotsiaalministeerium

Minister Riisalo: sooline tasakaal otsustuskogudes on parem meie kõigi jaoks

Eestis on esimest korda naissoost peaminister ning pea pooled ministritest on naised. Vaatamata tänasele sooliselt tasakaalustatud valitsusele, on vaja teha jõupingutusi, et seesugune trend jätkuks ka tulevikus. Värske „Võrdsem Eesti“ video küsib, kas poliitika on sooliselt tasakaalus?