Sa oled siin

Valitsus toetas ettepanekuid noorte varase töökogemuse soodustamiseks

Valitsus toetas sotsiaalministri ettepanekut panna kokku meetmete pakett noorte varase töökogemuse soodustamiseks ning kitsaskohtade leevendamiseks, mis puudutavad noorte töölevõtmise protsesside kiirendamist ning noorte ametlikku, töölepinguga töötamise soodustamist. Foto: Pixabay.com
Valitsus toetas sotsiaalministri ettepanekut panna kokku meetmete pakett noorte varase töökogemuse soodustamiseks ning kitsaskohtade leevendamiseks, mis puudutavad noorte töölevõtmise protsesside kiirendamist ning noorte ametlikku, töölepinguga töötamise soodustamist. Foto: Pixabay.com

Eilsel kabinetinõupidamisel arutas Vabariigi Valitsus võimalusi noorte varase töökogemuse soodustamiseks ning toetas sotsiaalministri ettepanekut panna kokku meetmete pakett kitsaskohtade leevendamiseks. Kõne all olid muudatused, millega kiirendada noorte töölevõtmise protsesse ning soosida noorte ametlikku, töölepinguga töötamist.

„Mul on hea meel, et paljud noored soovivad suvisel koolivaheajal teha tööd, et saada esimesi töökogemusi ning teenida oma isiklikku taskuraha. Pean oluliseks, et noored õpiksid võtma tööga seotud vastutust, aga saaksid samal ajal töötada turvaliselt, teha jõukohast tööd ja saada selle eest ka kokkulepitud tasu. Esimese töökogemuse saamine õppimise kõrvalt on kindlasti oluline ka hariduse omandamise järgselt tööturule siirdudes,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Sotsiaalministeeriumi koostatud analüüsist (PDF) selgus, et suur osa alaealisi on tööle võetud võlaõiguslike lepingutega või töötavad mitteametlikult, mis ei paku piisavaid sotsiaalseid garantiisid ega taga ka kaitset tööõnnetuste korral või korrektset palgamaksmist. Et suurendada töötamisel alaealiste sotsiaalseid tagatisi, tuleks muuta töölepinguseadust selliselt, et tööandjal ja töötajal oleks võimalus kokku leppida tööajas ajavahemikuna ehk võimalus sõlmida miinimum-maksimum töötundidega tööleping. See võimaldaks paindlikult kasutada tööaega, mis on oluline hooajatööde puhul, kus töö andmine võib sõltuda näiteks ilmastiku tingimustest.

Samuti on plaanis leevendada alaealiste töötamise piiranguid, kaotades edaspidi kohustuse 13-14-aastaste puhul küsida tööinspektorilt 10 tööpäeva enne noore tööle asumist selleks nõusolekut. Töölepingu sõlmimiseks tuleb edaspidi tööinspektorilt nõusolekut küsida vaid 7-12-aastaste noorte tööle võtmise puhul, nagu näeb ette ka Euroopa Liidu direktiiv noorte kaitse kohta tööl.  

Lisaks on plaanis analüüsida võimalust tulumaksuseaduse muutmiseks, et tulevikus ei vähendaks lapse teenitud tulu lapsevanema täiendavat maksuvaba tulu, mida arvestatakse alates teisest lapsest.

Alaealistega seotud tööõnnetuste riskide maandamiseks on plaanis arendada tööinspektsiooni infosüsteemi TEIS, millega paraneks infovahetus tööinspektsiooni ning maksu- ja tolliameti vahel. See omakorda võimaldaks tööinspektoril anda kiiremini tööandjale vastuse seoses alaealise palkamisega. Lisaks hakkaks süsteem edaspidi juhtima tööandjate tähelepanu tööõnnetuste riskidele, mis võimaldaks neid paremini maandada.

Sotsiaalministeeriumis koostati analüüs (PDF) millega selgitati välja probleemkohad alaealiste töötamisega nii tööandjate kui ka alaealiste vaates ning analüüsiti, mida annaks teha nii seaduste kui ka meetmete tasandil alaealiste töökogemuse saamise hõlbustamiseks. Valitsus toetas kabinetinõupidamisel sotsiaalministri ettepanekut panna probleemide lahendamiseks kokku seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus.

Pressiteade eesti viipekeeles

 

 

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

„Juba praegu tegutsevad Eestis Toidupank ja paljud teised heategevusorganisatsioonid, kes koostöös kohalike omavalitsustega otsivad aktiivselt võimalusi igapäevaselt toetada puudust kannatavaid inimesi. Hea meel on, et mitmed kaubandusketid on pidevad annetajad, aga paljud ettevõtted ei ole sellele veel mõelnud. Peame ka nendeni jõudma ja annetamise võimalikult lihtsaks tegema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik
30.06.2020|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium otsib partneritega lahendusi toidujäätmete tekke vältimiseks ja toidu annetamise edendamiseks abivajajatele

Sotsiaalministeeriumis toimus täna partneritega esimene ümarlaud, kus arutati võimalikke lahendusi toidu annetamise edendamiseks ja toiduabi suurendamiseks puudust kannatavatele ja abi vajavatele inimestele.

„Ida-Virumaal tuleb muuta kättesaadavamaks piiratud liikumisvõimega inimestele vajalikud ning vaimse tervisega seotud teenused, et tekiks ühtne ja hästi kättesaadav sotsiaalteenuste võrgustik,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.
29.06.2020|Sotsiaalministeerium

Riik toetab Ida-Virumaal sotsiaalteenuste arendamist

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel.