Sa oled siin

Valitsuskabinet arutas Tallinna Haigla rajamise plaani

Sotsiaalminister Tanel Kiik
Sotsiaalminister Tanel Kiik

Valitsuskabinet arutas tänasel istungil Tallinna Haigla rajamise põhimõtteid ning andis rahandusministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile ülesande analüüsida finantsvõimalusi. Plaan näeb ette uue nüüdisaegse haiglakompleksi rajamise Tallinnasse Lauluväljaku lähistele aastaks 2027.  
 
„Ravitegevuse koondumine uude tervishoiulinnakusse parandab arstiabi kättesaadavust Eestis, loob eeldused ravitegevuse kvaliteedi paranemisele ja aitab kaasa arstiabi jätkusuutlikkusele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Uus haigla võimaldab loobuda seniste 40-60 aasta vanuste ja amortiseerunud haiglahoonete kasutamisest ning jätkata nüüdisaegset ravitööd ka järgmise 50 aasta vältel. Patsiendi jaoks lihtsustub juurdepääs arstiabile ning ta ei pea ravi käigus enam erinevate hajali paiknevate raviasutuste vahel ringlema.“
 
Uus haigla Lauluväljaku lähistel koondab kokku senised Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaiglate tegevused. Haiglasse on kavandatud ligikaudu 25% Eesti eriarstiabist ning seal hakatakse pakkuma teenuseid kõikidel erialadel, mida praegu osutatakse Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaiglas.
 
Tallinna Haigla rajamisel on kavas ühendada Tallinna haiglad ühte haiglaorganisatsiooni ning rajada täna kasutuses olevate amortiseerunud haiglahoonete asemel uus meditsiinilinnak aadressile Narva mnt 129, 129b. Lisaks uuele Tallinna Haiglale jäävad kõikidesse Tallinna linnaosadesse esmatasandi tervisekeskused, et kodulähedane esmatasandi arstiabi oleks ka tulevikus kättesaadav igal pool Tallinnas.
 
Tallinna Haiglasse planeeritavad teenuste mahud ja sellest tulenev ruumiprogramm on hinnatud sotsiaalministeeriumi ja haigekassa koostöös loodud eriarstiabi prognoosimudeli abil, mis võtab arvesse nii demograafilisi muudatusi rahvastikus, seniseid teenuste mahte vanusegrupiti kui ka eeldatavaid struktuurseid muudatusi tervishoius.
 
Tallinna Haigla projekti eeldatav kogumaksumus aastatel 2020–2027  on ligikaudu 400 miljonit eurot, mis plaanide kohaselt kaetakse linna ja riigi poolt, samuti kaasatakse Euroopa Liidu struktuurivahendeid. „Haigla rajamise täpsem ajakava, tulu- ja kuluallikad selguvad edasiste valitsuskabineti läbirääkimiste ning otsuste järel,“ ütles minister Kiik. „Teema juurde tullakse tagasi sel sügisel 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste käigus.“ 

Plaanide kohaselt tuleb Lasnamäe meditsiinilinnakusse esimesena tervisekeskus, mis peaks valmima juba 2021. aasta lõpus. Lisaks haigla peakorpusele ja tervisekeskusele on meditsiinilinnakusse planeeritud veel mitmeid hooneid, mille sisu saab luua vastavalt vajadusele.
 
Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna linna vahel 18. veebruaril 2019 sõlmitud leppega pandi alus tulevasele koostööle ning moodustati ühine töörühm, mis töötab välja edasise tegevuskava Tallinna haigla rajamiseks. Töörühma ülesanne on töötada välja konkreetne tööjaotus, tegevus- ja ajakava, juriidiline koostöövorm ning finantseerimisplaan hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks.