Sa oled siin

Valminud on tervisevaldkonna teaduse ja innovatsiooni strateegia

Eesti tervisesüseemi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2015-2020 „Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse” koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke. 

Sotsiaalministeeriumi ülesanne on korraldada ja rahastada oma valitsemisalale tarvilikku teadus- ja arendustegevust. Strateegia mõtestab selle ülesande lahti Eesti tervisesüsteemi arenguvajadustest lähtuvalt ning annab sihi ja suunad üksikasjalikumate tegevuste ja vahendite planeerimiseks.

Strateegia elluviimiseks kavandab Sotsiaalministeerium oma eelarves teaduse ja innovatsiooni rahastamiseks mõeldud vahendite kasvu. See omakorda avab võimaluse Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendatavat Euroopa Liidu tõukefondide lisarahastust taotleda.

Strateegia koostamine algas Sotsiaalministeeriumi eestvõttel aasta tagasi. Valminud dokument on tervishoiust, teadusest ja ettevõtlusest erinevaid huvipooli kaasanud arutelupõhise protsessi tulemus. Seda protsessi korraldas Sotsiaalministeeriumi tellimusel Eesti Teaduste Akadeemia arstiteaduse ja tervishoiu strateegia alaline komisjon ATSAK. Sotsiaalministeeriumi loodud strateegia juhtgruppi kuulusid tervise- ning teadus- ja innovatsioonipoliitikat kujundavate ametkondade kõrgetasemelised esindajad.

Strateegiadokument ning selle koostamisarutelude ja -analüüside materjalid on saadaval aadressilt www.tervistaistrateegia.ee. Strateegia tegemist rahastasid Sotsiaalministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest.