Sa oled siin

​Vanemas keskeas inimestele hakatakse pakkuma rohkem tööturuteenuseid uudse tulemuspõhise lähenemisega

"Pean oluliseks, et üle 55-aastastel inimestel oleks võimalik tööks vajalikke oskusi ja valmisolekut parandada ümberõppe või täiendkoolituste ja nõustamiste kaudu ning leida endale sobiv töö," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Sotsiaalministeerium
"Pean oluliseks, et üle 55-aastastel inimestel oleks võimalik tööks vajalikke oskusi ja valmisolekut parandada ümberõppe või täiendkoolituste ja nõustamiste kaudu ning leida endale sobiv töö," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Foto: Sotsiaalministeerium

Sotsiaalminister Tanel Kiik allkirjastas määruse muudatuse, mis võimaldab hakata pakkuma vanemas keskeas inimestele tööturuteenuseid uudsel tulemuspõhisel viisil. Uuringud näitavad, et vanuse kasvades, enne pensioniea saabumist on keeruline vahetada ja leida uut töökohta ning seetõttu vajavad inimesed tööturul püsimiseks ja sinna naasmisel erilist tähelepanu ja tuge.

„Soovime kaasata vanemas keskeas inimesi tööturule senisest enam ning panustada nende oskustesse, aktiivsusesse ja püsimisele tööturul. Seetõttu pean oluliseks, et üle 55-aastastel inimestel oleks võimalik tööks vajalikke oskusi ja valmisolekut parandada ümberõppe või täiendkoolituste ja nõustamiste kaudu ning leida endale sobiv töö. Praegune kriis on avaldanud mõju ka tööhõivele ning seepärast on oluline juba praegu alustada meetmetega, mis võimaldavad inimestel taas leida tööd. Just erinevates Eesti piirkondades toimetavad esindusorganisatsioonid, ettevõtted ja kohaliku omavalitsuse asutused tunnevad oma piirkonna vajadusi paremini ja oskavad inimestele vajalikku tuge pakkuda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Uue lähenemisega suunatakse projektitegevuste fookus senisest enam tulemuse ehk püsiva tööhõive saavutamisele, seejuures lihtsustakse reegleid projektide läbiviijatele. Näiteks muutuvad lihtsamaks kulude hüvitamise reeglid, pikeneb abikõlblikkuse periood ja suureneb toetuse maksimaalne osakaal, mis võimaldavad oluliselt suuremat paindlikkust. Taotlusvooru tingimused annavad eelise innovaatilistele lahendustele. 

Toetust vanemas keskeas inimeste tööle aitamise projektideks võivad taotleda ettevõtted, vabaühendused, haridusasutused ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused.

Tööturuteenuste pakkumiseks avab Riigi Tugiteenuste Keskus alates juuni algusest taotlusvooru, kuhu on võimalik esitada tööturuteenuste pakkumisega seotud projekte. Meetme maksumus on 1,16 miljonit eurot ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Eesti tööjõu-uuringu 2019. aasta andmete kohaselt oli tööhõive määr 55-aastaste ja vanemate seas 2019. a viimases kvartalis 53,5%, kogu tööealise elanikkonna hõive aga umbes 16% võrra kõrgem (69,2%).

Pressiteade eesti viipekeeles

Veel uudiseid samal teemal

 „Vaktsineerimine pakub vajalikku kaitset ja võimalust naasta kiiremini tavapärase töökorralduse juurde ja kutsun üles tegema ettevalmistusi vaktsineerimiseks, juhindudes selleks antavatest suunistest ning panustades, et kõik hoolekandeasutuste töötajad ning elanikud kasutavad võimalust vaktsineerimiseks," ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.
13.01.2021|Sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeerium arutas omavalitsustega COVID-19 olukorda ja vaktsineerimise plaani

Tänasel sotsiaalministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu kohtumisel KOV juhtide ja sotsiaalosakondade juhatajatega arutati COVID-19 olukorda hoolekandeasutustes ning sotsiaalkindlustusamet ja terviseamet andsid ülevaate toest COVID-19 ennetamisel hoolekandeasutustes. Sotsiaalministeerium selgitas omavalitsustele lähinädalate vaktsineerimise plaane. Samuti anti ülevaade toiduabi uuest korraldusest.

Kaanefoto
31.12.2020

2021. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas

Jaanuarist aprillini makstakse haigushüvitist alates teisest päevast. 1. oktoobrist saavad kõik 65-aastased ja vanemad tasuta vaktsineerida gripi vastu. 1.aprillist tõuseb vanaduspension enam kui 20 euro võrra, selleks tõstetakse pensioni baasosas 16 euro võrra ning lapse kasvatamise eest suureneb pensionilisa. Rahvapension tõuseb 30 euro võrra.