Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Võrdse palga päeva kirjanduskonkursi võitis Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Rosemary Pree

Võrdse palga päeva puhul korraldati koolinoortele kirjanduskonkurss, kuhu võis saata luuletusi, lühijutte, esseesid ja muid kirjatükke. Täna Tallinna Inglise Kolledžis toimunud avalik arutelu soolise palgalõhe üle lõpetati parimate tööde väljakuulutamisega.

Üle Eesti laekus sotsiaalministeeriumile kokku 80 kirjatööd, millega noored rääkisid kaasa soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Enim kirjutati teemadel nagu isapuhkuse kehtestamine, palkade avalikustamine kõikides sfäärides, võitlemine stereotüüpidega ja ka haridussüsteemi roll noorte eriala valimisel.

Esimese koha sai Rosemary Pree, kes kirjutas luuletuse „Sooline diskrimineerija“ (12.9 KB, DOCX). Teos räägib sellest, kuidas tihtipeale määrab just sugu inimese elutee, kirjutades ette, mida tohib kanda, kuidas käituda ning millised ametikohad ühele või teisele soole sobilikud on. Rosemary toob välja, et selline teguviis on diskrimineeriv ja ebaõiglane.

Teise koha sai Mikk Tanel Oja, kes kirjutas essee teemal „Miks ma olen feminist“ (16.97 KB, DOCX). Mikk pöörab tähelepanu soostereotüüpidele, mis on kahjulikud nii naistele kui meestele. Oma töös toob ta välja ka maailmas palju kõlapinda saanud HeForShe kampaania, mis kutsub mehi üles soolise võrdõiguslikkuse eest seisma.

Kolmanda koha sai Johanna Roos, kes kirjutas lühijutu „Lugu Mariast“ (30.5 KB, DOC). Teoses on Maria teinud ebatraditsioonilise karjäärivaliku ning hakanud sõjaväelaseks. Oma valikut peab ta aga pidevalt kaitsma, kuna tegemist on traditsiooniliselt meeste pärusmaaks peetava positsiooniga. Johanna toob oma loos välja, et inimesed peaksid karjäärivalikuid tegema enda huvidest ja unistustest lähtuvalt.

Õnnitleme kõiki noori ja tublisid kirjanikke! 

13.04.2016