Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Väikeprojektide eesmärgid

1. aprillil  2014. aastal kuulutati avatuks programmi väiketoetusskeemi avatud taotlusvoor. Taotlusvooru raames toetatakse tegevusi, mille eesmärgiks on soopõhise vägivalla, inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla leviku ja mõjude  vähendamine Eestis, läbi valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide tegevusvõimekuse parandamise.

Eraldatava toetuse kogusumma oli 208 000 eurot, millest soopõhise vägivalla temaatikaga tegelemiseks eraldati 104 000 eurot ja inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla temaatikaga tegelemiseks 104 000 eurot.

Kandideerima olid oodatud Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid ja sihtasutused. Kodu- ja/või välismaiste projekti partnerite, nõustajate ja muude ekspertide kaasamine oli lubatud ning oodatud.
 Taotluste esitamise tähtajaks oli 2. juuni 2014 kl 12:00 ning kokku esitati Sotsiaalministeeriumile 12 projekti, millest 9 olid suunatud soopõhise vägivalla temaatikaga ning 3 inimkaubanduse ja seksuaalvägivalla temaatikaga tegelemiseks.

 

Viimati uuendatud: 30. Jaanuar 2015