Kahepoolsete suhete fond

Norra toetused panustavad kontaktide ja koostöö tugevdamisele Norra ja abisaajariikide vahel.

Kahepoolsete suhete fondi eesmärk on toetada ja soodustada:
1. projekti partneri otsingut doonorriigist Norrast ja vastastikust koostööd
2. teadmiste, kogemuste, meetodite ja parimate praktikate vahetamist, jagamist ning edasi andmist projekti elluviijate (Eesti organisatsioon) ja Norra partnerite (doonorriigi organisatsioon) vahel.

Toetatavad tegevused on:
• konverentsidel/seminaridel/kursustel/töötubades ja kohtumistel osalemine
• õppereisid Norrasse
• Norra ekspertide kaasamine
• välisnõustamise sisseostmine.

Rahvatervise programmi Kahepoolsete suhete fondi kasutamist korraldab programmioperaator (Sotsiaalministeerium) koostöös programmipartneriga (Norra Rahvatervise Instituut).

Vajalikud dokumendid:  Juhend (302.13 KB, PDF) (302.13 KB, PDF)(03.07.2015) Taotlusvorm (1.23 MB, DOCX) (taotlus tuleb esitada inglise keeles!) Partneri kinnituskiri (1.14 MB, DOCX)

Tähtaeg: kuni 01.11.2016 (taotlemine) ja kuni 31.01.2017 (tegevuste elluviimine)

Lõppenud
1) MTÜ Ole Terve Seltsi projekt "Partnerlussidemete loomine tervislike eluviiside teemaliseks sotsiaalkampaaniaks"
2) SA Tallinna Koolitervishoiu projekt "Kohaliku tasandi uimastiennetuse võimalused noorte seas: kõige efektiivsemate meetodite ja heade praktikate rakendamine pikaajalistes sekkumisprogrammides, mis põhinevad Drammeni ja Tallinna kogemusel"
3) MTÜ Karskusliit "Alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste ennetamine"
4) MTÜ Peaasjad "Study Visit – Best Practises in Youth-Led Mental Health Initiatives"
5) Tervise Arengu Instituut "Practical Examples of Public Health Communication Strategies from Norway and Estonia"

Alalehel Norra partnerorganisatsioonid on kirjas potentsiaalsed partnerid, kellega huvi korral ühendust võtta.

Kui te veel otsite partnerit Norrast, siis võite meile teada anda, millist partnerit (valdkond, kogemus, koostöö soov) oma projektile soovite leida ja anname oma parima kontaktide loomiseks.

Viimati uuendatud 04.07.2022